Aktuelle studieordninger for Dansk

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Tilvalg

BA-niveau

BA-sidefag

KA-niveau

KA-sidefag

Åbent Universitet

Andet