Aktuelle studieordninger for Dansk

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Tilvalg

BA-tilvalg

BA-sidefag

KA-tilvalg

KA-sidefag

Andet