Dansk – Københavns Universitet

Aktuelle studieordninger for Dansk

NB. Læs her først

Reglerne for studieaktivitet, tilmelding til kurser og eksamen samt tilvalg på bacheloruddannelsen beskrives i dette tillæg til alle studieordninger på Det Humanistiske Fakultet.

Tillægget erstatter reglerne på de pågældende områder beskrevet i nedenstående studieordninger. Gælder for alle studerende indskrevet før 1. september 2019. 


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Tilvalg

BA-niveau

KA-niveau

KA-sidefag

Åbent Universitet

Andet