Samarbejde – Københavns Universitet

Forside > Samarbejde

Samarbejde med Det Humanistiske Fakultet

Fakultetet arbejder målrettet på at øge og kvalificere kontakten med erhvervslivet og offentlige institutioner. Fakultetet indgår længerevarende strategiske partnerskaber med fokus på matchmaking, samarbejde om uddannelse, kommercialisering af forskningsresultater og strategisk dialog om udviklinger i fakultetets politiske, kulturelle erhvervs- og mediemæssige omverden.

Forskningssamarbejde

Ønsker din virksomhed at indgå et samarbejde med os, kan du læse om mulighederne på universitetets portal for samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.

Her er eksempler på nogle af de samarbejder, vi indgår i:

 • Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen
  I samarbejde med professionshøjskolerne Metropol og UCC skaber konsortiet en fælles platform for forskningsbaseret viden om sprog og fagdidaktik til anvendelse i praksis.
  Læs mere om konsortiet.

 • Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde
  I samarbejde med Professionshøjskolen UCC beskæftiger konsortiet sig med samfundsmæssige udfordringer inden for pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde.
  Læs mere om konsortiet.

 • Digital Humaniora - nationale digitale infrastrukturer
  Sammen med andre danske universiteter og eksterne partnere som Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Radio deltager fakultetet i en række store nationale digitale infrastrukturer.
  Læs om projekterne.

 • Humanioras impact
  Samfundet nyder godt af både den humanioraforskning, der gennemføres i samarbejde med virksomheder eller myndigheder, og af den mere klassiske, humanistiske forskning.
  Se en række eksempler.

 • HumanImpact
  HumanImpact er det første danske forsøg på systematisk at tilføre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om deres kunder. Projektet, der er forankret på Det Humanistiske Fakultet og løber frem til 2021, støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner. 
  Læs mere om projektet.

Kontakt
Marie Roloth Groth
Forskning og Impact
Det Humanistiske Fakultet
marie.roloff@hum.ku.dk
Tlf: 23 95 15 37

Samarbejder med studerende

Fakultetets studerende kan samarbejde med mange forskelligartede virksomheder og organisationer, fx gennem projektorienterede forløb og specialesamarbejder. Ønsker din virksomhed at være vært for et forløb, hvor studerende kan komme tæt på virksomhedens opgaver og arbejde med konkrete udfordringer, så er der flere muligheder:

Projektorienteret forløb (praktik)
Det projektorienterede forløb er relevant, hvis I ønsker at have en eller flere studerende engageret på virksomheden i en længere periode fx fra 4 til 12 uger
Få et overblik over rammerne for det projektorienterede forløb.

Specialesamarbejde
Studerende arbejder indgående med virksomheders udfordringer, og løser opgaver med en høj grad af specialering og fokus på at undersøge fx teoretiske og metodiske sammenhæng i udfordringen. De studerende har 6 måneder til at skrive specialet.
Bliv inspireret af, hvad andre aftagere laver specialesamarbejder om.

Innovationsforløb
Har jeres virksomhed behov for helt nye øjne eller en helt anden tilgang til opgaveløsning, til jeres kunder eller til produktudviklingen, så kan I være med til at sætte gang i nye tanker, gennem et innovationsforløb med de studerende.
Se eksempler på cases, som studerende har arbejdet med.

Casebaseret samarbejde
I samarbejde med underviser opstiller I en case, som afspejler en autentisk udfordring, som de studerende kan give deres bud på håndteringen af. Her er nogle eksempler:

 • Universitetsstuderende styrker virksomheders globale samarbejde
  Hvordan kan et godt videomøde styrke virksomheders globale samarbejde? Det spørgsmål har en gruppe danskstuderende fra Københavns Universitet arbejdet med for Maersk Line IT.
  Læs om samarbejdet.

 • Nøgleordet for Nøglehulsmærket er dialog
  Seks studerende fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier har givet Måltidspartnerskabet gode ideer til, hvordan de kan få elever på erhvervsskolerne til at spise sunde måltider med Nøglehulsmærket.
  Læs om samarbejdet.

Kontakt
Ønsker din virksomhed at komme i kontakt med vores studerende, så formidler fakultetet studierelevante stillingsopslag til studiejob og praktikpladser på KU's Jobbank.

I kan også kontakte vores institutter, hvis i har spørgsmål i forhold til samarbejder med studerende.

Strategisk dialog med omverdenen

Fakultetet har både på forsknings- og uddannelsesområdet etableret tætte, faste kontakter med erhvervsliv og institutioner. Det er organiseret i hhv.:

 • Aftagerpaneler
  I institutternes aftagerpaneler sidder repræsentanter fra både den private og offentlige sektor, som er med til at sikre, at uddannelsernes mål og indhold matcher de efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet.

 • Adjungerede professorer
  Fakultetets institutter har tilknyttet en række adjungerede professorer fra både danske og udenlandske universiteter, fx University of Cambridge og Australian National University, Canberra. De adjungerede professorer er udpeget for en femårig periode og besøger jævnligt fakultetet for at samarbejde med forskere, undervisere og studerende.

Ekstra information / Sidebar

Kontakt

Forskningssamarbejde
Marie Roloff Groth
Forskning og Impact
marie.roloff@hum.ku.dk 
Tlf: 23 95 15 37

Samarbejde med studerende
Kontakt institutterne.

Kurser til erhvervslivet

KulturKurser.dk er specialister i kurser for erhvervslivet om kulturelle forhold i verden uden for Vesteuropa og USA - og tilbyder både en række standardkurser og virksomhedstilpassede kurser.

Læs mere på Kulturkursers hjemmeside.