Samarbejde med Det Humanistiske Fakultet

Fakultetet arbejder målrettet på at øge og kvalificere kontakten med erhvervslivet og offentlige institutioner. Fakultetet indgår længerevarende strategiske partnerskaber med fokus på matchmaking, samarbejde om uddannelse, kommercialisering af forskningsresultater og strategisk dialog om udviklinger i fakultetets politiske, kulturelle erhvervs- og mediemæssige omverden.

Ønsker din virksomhed at indgå et samarbejde med os, kan du læse om mulighederne på universitetets portal for samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.

Her er eksempler på nogle af de samarbejder, vi indgår i:

 • Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen
  I samarbejde med professionshøjskolerne Metropol og UCC skaber konsortiet en fælles platform for forskningsbaseret viden om sprog og fagdidaktik til anvendelse i praksis.
  Læs mere om konsortiet.

 • Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde
  I samarbejde med Professionshøjskolen UCC beskæftiger konsortiet sig med samfundsmæssige udfordringer inden for pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde.
  Læs mere om konsortiet.

 • Humanioras impact
  Samfundet nyder godt af både den humanioraforskning, der gennemføres i samarbejde med virksomheder eller myndigheder, og af den mere klassiske, humanistiske forskning.
  Se en række eksempler.

 • HumanImpact
  HumanImpact er det første danske forsøg på systematisk at tilføre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om deres kunder. Projektet, der er forankret på Det Humanistiske Fakultet og løber frem til 2021, støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner. 
  Læs mere om projektet.

Kontakt
Marie Roloth Groth
Forskning og Impact
Det Humanistiske Fakultet
marie.roloff@hum.ku.dk
Tlf: 23 95 15 37