Samarbejde med Det Humanistiske Fakultet

Fakultetet arbejder målrettet på at øge og kvalificere kontakten med erhvervslivet og offentlige institutioner. Fakultetet indgår længerevarende strategiske partnerskaber med fokus på matchmaking, samarbejde om uddannelse, kommercialisering af forskningsresultater og strategisk dialog om udviklinger i fakultetets politiske, kulturelle erhvervs- og mediemæssige omverden.