HumanImpact

Viden om kunders adfærd, kultur og hverdagsliv som drivkraft for innovation

Danske virksomheder mangler viden om deres kunder tidligt i deres innovationsprocesser. Derfor bliver innovationsprocesserne ikke tilstrækkeligt målrettede og kommercialiserbare.

HumanImpact er det første danske forsøg på systematisk at tilføre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om deres kunder. Projektet, der er forankret på Det Humanistiske Fakultet og løber frem til 31. marts 2023, støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner.

Det gode samarbejde

Broen mellem elfenbenstårnet og det virkelige Danmark

Om projektet

 

 

 

HumanImpacts formål er at forbinde danske virksomheder med førende humanistiske forskningsmiljøer ved Københavns Universitet for at styrke virksomhedernes innovationskapacitet og konkurrenceevne.

Humanistisk forskning inden for lingvistik, historie, medievidenskab, filosofi og moderne kulturstudier er karakteriseret ved at kunne levere skarpe og dybdegående kortlægninger af kulturelle strømme og adfærdsmønstre. Det er essentiel viden, når virksomheder efterspørger ekspertise om eksempelvis forbrugsvalg, barrierer for nye produkter og services, medieforbrug, sammenhænge mellem identitet og forbrug og meget andet.

Historisk set har der været en klar tendens til, at viden om kunder udelukkende er blevet set som et anliggende for markedsføring – altså noget, der kommer efter et produkt har forladt udviklingsstadiet. Det betyder, at innovation ofte ender med at handle om udvikling af nye produkter og services, der først sidenhen skal testes og justeres i mødet med kunden.

Efterhånden er der dog kommet en bred anerkendelse af, at innovation bedst tager afsæt i viden om kunder og deres kultur, adfærd og værdisæt. Men evnerne til at skabe og anvende avanceret viden om kunder som afsæt for innovation er fortsat ret sporadiske i det danske erhvervsliv. Der er derfor brug for ny, humanistisk erhvervsforskning, der afprøver, opdyrker og formidler den nødvendige viden til danske virksomheder. HumanImpact vil skabe nye fyrtårnseksempler på, hvordan danske virksomheder kan løfte deres innovation gennem systematiske samarbejder med humanistiske forskere.

Projektet ledes af rektor Julie Sommerlund og lektor Mark Vacher, der begge har mange års erfaring med ledelse af innovation og erhvervsforskning. Julie Sommerlund har ansvar for erhvervssamarbejder og interessearbejdet i at vise, hvordan humanistisk viden bliver en integreret del af danske virksomheders innovationsprocesser. Mark Vacher har det organisatoriske ansvar, den daglige kontakt projektteamet og afprøver forskellige formater for, hvordan uddannelse kan integreres i erhvervsforskningsprojekter.

Udvikling af aktiviteter og virksomhedssamarbejder sker i tæt samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion, der bidrager til projektet med omfattende virksomhedsnetværk og specialiseret viden om innovation, forretningsudvikling og entreprenørskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttet af

Samarbejdspartnere

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Symbion