HumanImpact

Viden om kunders adfærd, kultur og hverdagsliv som drivkraft for innovation

Danske virksomheder mangler viden om deres kunder tidligt i deres innovationsprocesser. Derfor bliver innovationsprocesserne ikke tilstrækkeligt målrettede og kommercialiserbare.

HumanImpact er det første danske forsøg på systematisk at tilføre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om deres kunder. Projektet, der er forankret på Det Humanistiske Fakultet og løber frem til juli 2022, støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner.

Projektteam

Center for humanistisk sundhedsforskning Tværkulturelle studier Digital information og kommunikation

Mikka Nielsen
Postdoc
Sundhed og velfærd

Lise Tjørring
Postdoc
Tværkulturelle studier

Matilde Lykkebo Petersen
Postdoc
Kommunikation

Astrid Pernille Jespersen
Lektor
Kulturanalyse, brugerdrevne innovationsstudier, sundhed

Rasmus Elling
Lektor
Bystudier, etnicitet, sociologi

Klaus Bruhn Jensen
Professor
Medier, kommunikation, big data, teknologi, internettet

Projektledelse

Mark Vacher
Lektor, Etnologi

Marie Roloff Groth
Programleder

Julie Sommerlund
Dekan, RUC

Associeret forsker

Lektor Martina Mahnke, RUC