Forskning

Humanistisk forskning har fokus på det menneskelige - dagliglivet, sproget, kulturen og kunsten i fortiden og nutiden. Mangfoldigheden af faglige miljøer og videnskabelige tilgange er fakultetets særkende og styrke.

Fakultetets forskning er organiseret i seks institutter og en række forskningscentre.

Emnebase med forskningshistorier