Ph.d.

På Det Humanistiske Fakultet er ph.d.-uddannelsen baseret på individuelt tilrettelagte projektforløb, som foregår i tæt samspil mellem fakultetets ph.d.-skole, en faglig vejleder og en fagrelevant forskerskole eller forskeruddannelsesprogram.

Ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet udbyder en bred vifte af ph.d.-programmer med kurser af høj kvalitet. Der er indskrevet omkring 180 ph.d.-studerende, og der er mere end 300 forskere tilknyttet som undervisere og vejledere.

Læs mere

Overvejer du at blive ph.d., kan du læse mere på ph.d.-skolens hjemmeside

Er du ph.d.-studerende på fakultetet, kan du finde oplysninger til ph.d.-studerende på KUnet.