Det Humanistiske Fakultets Forskningsetiske Komité – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsetisk Komité

Det Humanistiske Fakultets Forskningsetiske Komité

Menneskelige deltagere i forskning

Fakultetet arbejder målrettet på at sikre, at forskning der involverer menneskelige deltagere sker på en måde der respekterer individets værdighed, rettigheder og velfærd, og som minimerer risici for deltagerne, forskerne, tredjeparter og fakultetet.

I overensstemmelse med international lovgivning for forskning, der involverer menneskelige deltagere, og nationale og EU-regler om beskyttelse af personoplysninger, sikrer fakultetet, at al relevant forskning gennemgåes for passende etik.  

Den Forskningsetiske Komité har det overordnede ansvar for udviklingen af denne politik og for fakultetets etiske gennemgang.