Forskningsetisk Komité for HUM & JUR  

Den forskningsetiske komité står for etisk godkendelse af forskningsprojekter, hvor det skal dokumenteres, at institutionen har godkendt de etiske aspekter af forskningen.

Fakulteterne arbejder målrettet på at sikre, at forskning, der involverer menneskelige deltagere, sker på en måde, der respekterer individets værdighed, rettigheder og velfærd, og som minimerer risici for deltagere, forskere og andre involverede.

I den etiske bedømmelse tager komitéen stilling til, om forskningsprojektet er tilrettelagt sådan, at det er i overensstemmelse med gældende regler og standarder for forskningsetik. Dette sker i overensstemmelse med international lovgivning for forskning, der involverer menneskelige deltagere, og nationale og EU-regler om beskyttelse af personoplysninger.

Ansøgning om etisk godkendelse af forskningsprojekt

Hvis dit projekt skal have en etisk godkendelse, skal du sende din ansøgning til forskerservice@hum.ku.dk