Doktorafhandlinger

Doktorgraden (Dr.phil.) tildeles på grundlag af en afhandling, der viser betydelig videnskabelig indsigt og modenhed, og som bringer videnskaben et væsentligt skridt videre. Afhandlingen forsvares ved en mundtlig forsvarshandling med offentlig adgang.

Regler og retningslinjer

Doktorgrader - 2017

William Blake: Radical Christianity, Religious Cultures, and the Politics of Print

Robert William Rix, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, forsvarede 17. november 2017 sin doktordisputats på Københavns Universitet.

Den vesttyske forbindelse - Studier i det sikkerhedspolitiske opbrud i Social-demokratiet, dansk partipolitik og civilsamfund, ca. 1976-1988 (bd. 1-2)

Rasmus Møllegaard Mariager, Saxo-Instituttet, forsvarede 29. september 2017 sin doktordisputats på Københavns Universitet. 

Late Ancient Platonism in Eighteenth-Century German Thought

Leo Catana, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling