Doktorgrader ved Det Humanistiske Fakultet 1990-1999

1999

15. januar:
Patrick Kragelund (Universitetet i Bergen) Abildgaard – Kunstneren mellem oprørerne, København: Museum Tusculanums Forlag.

22. januar:
Mikael Wivel (Ordrupgaard) Lysets Tøven – Niels Larsen Stevns og de store fortællinger og Lysets Veje – Studier i Niels Larsen Stevns erkendelse, København: Chr. Ejlers Forlag.

5. februar:
Hans Henrik Appel (Tøjhusmuseet) Tinget, magten og æren – studier i sociale processer og magtrelationer og et jysk bondesamfund i 1600-tallet, Odense: Odense Universitetsforlag.

4. marts:
Niels Finn Christiansen (Institut for Nordisk Filologi, KU) Hartvig Frisch, mennesket og politikeren og Hartvig Frisch ordføreren, København: Christian Ejlers Forlag.

7. maj:
Dan Zahavi (Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, KU) Self-awareness and Alterity. A Phenomenological Investigation, Illinois: North Western University Press.

21. maj:
Birgit Annette Rasmussen (Olsen) (Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab, KU) The Noun in Biblical Armenian, Berlin, New York: Mouton de Gruyter

28. maj:
Ole Vind (Grundtvigs Højskole, Frederiksberg) Grundtvigs historiefilosofi, København: Gyldendal.

8. oktober:
Jens Holmgaard (Landsarkivet for Nørrejylland) …uden at landet besværes. Studier over Frederik 4. landmilits med særligt henblik på spørgsmålet om stavnsbånd og bønderkarlenes vilkår i øvrigt, Viborg: Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland.

20. november:
Anne Løkke (Institut for Historie, KU)  Døden i barndommen – Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 – 1920, København: Gyldendal.

1998

13. februar:
Hans Christian Gulløv (Nationalmuseet) From Middle Ages to Colonial Times. Archaeological and Ethnohistorical Studies of the Thule culture in South West Greenland 1300-1800 AD, København: Museum Tusculanum Press.

20. februar:
Peter Bornedal (American University of Beirut) Speech and System, København: Museum Tusculanum Press.

27. februar:
Ulf Timmermann (Føroya Studentaskúli, Tórshavn) Der nordfriesische Rufnamenschatz in seiner Zusammensetzung vom späten Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert, København: C.A. Reitzel.

19. maj: Erik Baark ( DTU) Lightning Wires: The Telegraph and China's Technological Modernization, 1860-1890, Westport, Conn.: Greenwood Press.

12. juni 1998: Erik Petersen (Det Kongelige Bibliotek) Intellectum Liberare. Johan Albert Fabricius - en humanist i Europa, København: Museum Tusculanums Forlag. 

1997

(ingen dato)
Peter Arent Laursen (Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU), The impact of aging on cognitive functions. An 11 year follow-up study of four age cohorts, Acta Neurologica Scandinavica, suppl. 172, 96, 1997.

(ingen dato):
Bo Lidegaard (Kgl. Danske Ambassade, Paris) I kongens navn - Henrik Kaufmann i dansk diplomati 1919-58, København: Samleren.

(ingen dato):
Flemming Steen Nielsen (Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, KU) Alfred Sidgwicks argumentationsteori, København: Museum Tusculanums Forlag.

12. december:
Jacob Skovgaard-Petersen (Carsten Niebuhr Instituttet, KU) Defining Islam for the Egyptian State, Leiden: Brill.

17. december:
Bjarne Sode Funch (Psykologisk Laboratorium, KU) The Psychology of Art Appreciation, København: Museum Tusculanum Press.

1996

(ingen dato)
Knud Arne Jürgensen (Instituto Nazionale di Studi Verdiani, Parma) The Verdi Ballets, København: Engstrøm og Sødring Musikforlag.

(ingen dato)
Dan Charly Christensen (RUC) Det Moderne Projekt, Teknik & Kultur i Danmark-Norge 1750 - (1814) - 1850, København: Gyldendal.

1995

(ingen dato)
Thomas Højrup (Institut for Arkæologi og Etnologi, KU) Det glemte Folk; Lønkapital under Folkestyre, København: Museum Tusculanum Press; The Concept of Life-Mode (Ethnologia Scandinavia) og Overvejelser omkring den strukturelle livsformsanalyses udvikling, København: Museum Tusculanum Press.

3. februar:
John Chr. Jørgensen (INNS, KU ) Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906, København: Fisker & Schou.

10. marts:
Poul Villaume (Institut for Historie, KU) Allieret med forbehold. Danmark, Nato og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961, København: Eirene.

8. september:
Kerstin Vidaeus (Eichi Univ. Japan) Miyazawa Kenji; His stories, Characters and Worldview, University of Copenhagen (?).

1994

11. november:
Claus Secher (Danmarks Biblioteksskole) Den moralske Don Juan. Om det jødiske gennembrud i amerikansk litteratur, København: Borgen.

18. november:
Gunner Lind (Institut for Humanistisk Informatik, KU) Hæren og magten i Danmark 1614-1662, Odense: Odense Universitetsforlag.

2. december:
Gretty M. Mirdal (Rigshospitalet) Åndenød. Astma i psykosomatisk perspektiv, København: Munksgaard-Rosinante.

1993

8. januar:
Lise Bender Jørgensen (University of Gothenburg) North European Textiles undtil AD 1000, Aarhus: Aarhus University Press.

22. januar:
Bente Rosenbeck (Center for Kvindeforskning, KU) Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1960, København: Gyldendal; Kroppens politik. Om køn, kultur og videnskab, København: Museum Tusculanums Forlag.

16. april:
Judy Gammelgaard (Psykologi, KU) Katharsis. Sjælens renselse i psykoanalyse og tragedie, København: Hans Reitzel.

23. april:
Ole Dreier (Psykologi, KU) Psykosocial behandling. En teori om et praksisområde, København: Dansk Psykologisk Forlag.

28. april:
Arne Friemuth Petersen (Psykplogi, KU) Træk af individuationens biopsykologi, København: Museum Tusculanums Forlag.

21. maj:
Morten Thing (Center for Arbejderkulturstudier, KU) Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-60, København: Tiderne Skifter.

28. maj:
Ole Togeby (Aarhus Universitet) Praxt. Pragmatisk tekstteori, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

18. juni:
Gert Sørensen (Romansk Institut, KU) Antonio Gramsci og den moderne verden, København: Museum Tusculanums Forlag.

28. maj:
Donald Wagner (Østasiatisk Institut, KU) Iron and steel in Ancient China, Leiden: E.J. Brill.

25. juni:
Bente Kiilerich (Stipendiat, Carlsbergfondet) Late fourth century classicism in the plastic arts. Studies in the so-called Theodosian renaissance, Odense: Odense University Press.

10. september:
Elisabeth Engberg-Pedersen (Sprogvidenskab, KU) Space in Danish Sign Language, Washington: Gallaudet University Press.

24. september:
Wilhelm Christmas-Møller (Statskundskab, KU) Christmas Møller og Det konservative Folkeparti 1920-1947, København: Gyldendal.

1. oktober:
John Howard Lind (Institut for Nordisk Filologi, KU), Nöteborgfreden och Finlands Medeltida östgräns, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, Nr 427:2, VIII + s. 239-509.

17. december:
Wilhelm von Rosen (Rigsarkivet) Månens Kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912, København: Rhodos.

1992

8. maj:
Nina Grønnum (Almen og Anvendt Sprogvidenskab, KU) The Groundworks of Danish Intonation, København: Museum Tusculanums Forlag.

8. maj:
Birgitte Possing (Det kgl. Bibliotek) Viljens Styrke. Natalie Zahle – en biografi om dannelse og magtfuldkommenhed, København: Gyldendal.

4. juni:
Eyðun Andreassen (Færøernes Universitet) Folkelig Offentlighed. En undersøgelse af kulturelle former på Færøerne i 100 år, København: Museum Tusculanums Forlag.

12. juni:
Peder Skyum Nielsen (Danmarks Lærerhøjskole) Fyndord. Studier i kortformernes retorik, København: Hans Reitzels Forlag.

18. september:
Jens Nørgaard-Sørensen (Østeuropainstituttet, KU) Coherence Theory. The Case of Russian, Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

18. november:
Jan Würtz Frandsen (Statens Museum for Kunst) Richard Mortensen. Afklaringens år 1940-1958. Besættelse og Rekonstruktion, København : Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst.

1991

17. maj:
Vincent Gabrielsen (Forskningsstipendiat) The Athenian Trierarchy, Odense: privattryk.

22. maj:
Jens Chr. V. Johansen (Institut for Historie, KU) Da Djævelen var ude… Trolddom i det 17. Århundredes Danmark, Odense: Odense Universitetsforlag.

7. juni:
Per K. Sørensen (Universität Leipzig) Divinity Secularized. An Inquiry into the Nature and Form of the Songs Ascribed to the Sixth Dalai Lama, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien. Universität Wien

14. juni:
Frans Gregersen (Institut for Dansk Dialektforskning, KU) Sociolingvistikkens (u)mulighed. Videnskabshistoriske studier i Ferdinand de Saussures og Louis Hjelmslevs strukturalistiske sprogteorier, København: Tiderne Skifter.

20. juni:
Daniel Potts (University of Sydney) The Arabian Gulf in Antiquity, Oxford Clarendon Press.

13. september:
Vibeke Dalberg (Institut for Navneforskning, KU) Stednavneændringer og Funktionalitet. Analogisk stednavneomdannelse, epexegetisk stednavnedannelse og stednavneskifte belyst ved danske toponymer, København: C.A. Reitzel.

13. september:
Bo Jacobsen (Institut for Pædagogik, KU) Studier i dansk Voksenundervisning og folkeoplysning. Socio-psykologiske analyser, København: Akademisk Forlag.

15. november:
Søren Dietz (Nationalmuseet) The Argolid at the Transition to the Mycenaean Age – Studies in the Chronology and Cultural Development in the Shaft Grave Period, Aarhus: Aarhus University Press.

5. december:
Thorkild Kjærgaard (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg) Den danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning, København: Gyldendal.

5. december:
Allan A. Lund (Freelance forsker) Studier i og omkring Tacitus’ Germania 1979-1989, Forlag?

13. december:
Henrik Wivel (Dagbladet Berlingske Tidende) Snödrottningen. En bok om Selma Lagerlöf och kärleken, Stockholm: Bonnier.

14. december:
Lisbet Torp Jensen (Institut for Nygræsk og Balkanistik, KU) Chain and Round Dance Patterns, København: Museum Tusculanum Press.

18. december:
Øystein Hjort (hvor i 1991) Ecclesia Christi – Ecclesia virens. Mosaikkerne i San Clemente i Rom, København: privattryk.

1990

23. marts:
Jens Elmegaard Rasmussen (Institut for Almen og anvendt Sprogvidenskab, KU) Studien zur Morphophonemik der indogermanischen Grundsprache, Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft.

20. april:
Morten Levy (Dansk Folkemindesamling) De Gorrlause slåtters verden, København: Kragen (Acta Ethnomusicologica Danica, No. 6).

9. maj:
Carsten Elbro (Projektleder, KU) Differences in Dyslexia. A Study of Reading Strategies and Deficits in a Linguistic Perspective, København: Munksgaard.

1. juni:
Knud Wenzel (Institut for Nordisk Filologi, KU) Utopia. Et motiv i dansk lyrik, København: Munksgaard.

8. juni:
Hanne Trautner-Kromann (Lunds Universitet) Skjold og Sværd. Jødisk polemik mod kristendommen og de kristne i Frankrig og Spanien fra 1100-1500, København: Museum Tusculanums Forlag.

14. September:
Eva Villarsen Meldgaard (Institut for Navneforskning, KU) Studier i Københavnske fornavne 1650-1950, København: Reitzel.

23. November:
C.H. Koch (Institut for Filosofi, KU) En flue på Hegels udødelige næse eller om Adolph Peter Adler og om Søren Kierkegaards forhold til ham, København: Reitzel

15. december:
Kaspar Monrad (Statens Museum for Kunst) Hverdagsbilleder. Dansk Guldalder. Kunstnere og deres vilkår, København: Chr. Ejlers Forlag.