Doktorgrader på Det Humanistiske Fakultet 2017

William Blake: Radical Christianity, Religious Cultures, and the Politics of Print

Robert William Rix, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, forsvarede 17. november 2017 sin doktordisputats på Københavns Universitet.

Den vesttyske forbindelse - Studier i det sikkerhedspolitiske opbrud i Social-demokratiet, dansk partipolitik og civilsamfund, ca. 1976-1988 (bd. 1-2)

Rasmus Møllegaard Mariager, Saxo-Instituttet, forsvarede 29. september 2017 sin doktordisputats på Københavns Universitet. 

Late Ancient Platonism in Eighteenth-Century German Thought

Leo Catana, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling