Om Det Humanistiske Fakultet

Fakultetets profil

Det Humanistiske Fakultet dækker en bred vifte af de fag og uddannelser, der går under betegnelsen humanvidenskaberne.

Omdrejningspunktet for mange af de humanistiske videnskaber er den menneskelige dimension i udvikling og innovation, samfundsforhold og politik, sprog og kommunikation, historie og kultur, kunst og æstetik og moderne medier og teknologier.

De humanistiske videnskaber er på arbejde, når der stilles skarpt på alt fra kulturarv og kulturkamp, religiøsitet og kulturforskelle, venne- og fjendebilleder, frihedssyn og sammenhængskraft, etik og dyrevelfærd til historiens fejltagelser og lærdomme, politisk spin og mediernes betydning i den globaliserede verden.

De humanistiske uddannelser giver de studerende færdigheder gennem sprogindlæring og tekstfortolkning, historie og kulturstudier, IT-praksis og kunstnerisk træning. Samtidig lærer de studerende at tænke kritisk, vurdere påstandes gyldighed og formulere enkle og klare svar på komplekse spørgsmål.

Humanistiske kompetencer

Arbejdsmarkedet efterspørger humanisternes strategiske kompetencer inden for sprog og kulturforståelse, når virksomheder skal agere på det globale marked og handle med nære og fjerne kulturer.

Indsigt i den menneskelige dimension er nødvendig, når der skal formuleres fremtidssikrede løsninger på teknologiske udfordringer. Humanisternes kommunikative evner står højt i kurs, når presserende problemer som sundhed, klima og miljø er på dagsordenen. Det Humanistiske Fakultet har ca. 8.500 studerende, 725 forskere og undervisere, 95 ph.d.-studerende og 250 administrative medarbejdere.

Fakultetet består af seks institutter med seks studienævn, der samlet tilbyder knap 80 uddannelser på bachelor- og kandidatniveau samt et stort antal tilvalgsprogrammer. Uddannelserne dækker henved 40 sprog og 30 fag med fokus på historie, kultur, æstetik, medier, erkendelse og kommunikation. Fakultetet arbejder til stadighed på at udvikle nye tværgående uddannelser og forskningssatsninger, der tager højde for samfundets og de studerendes ændrede behov.

Søndre Campus

Efter mange år at have være spredt på flere adresser i København er næsten hele humaniora nu samlet ét sted på Amager, hvor størstedelen af fakultetet har haft til huse siden 1970'erne.

I de seneste år har fakultetet udbygget og moderniseret faciliteterne, så humanioras aktiviteter, med en enkelt undtagelse, er samlet på universitetets Søndre Campus på Amager side om side med Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet.

I Ørestaden, sammen med bl.a. IT-Universitetet, Danmarks Radio og Symbion, har humaniora optimale vilkår for et aktivt og udfordrende studiemiljø, et innovativt forskningsmiljø og tæt kontakt til interessante samarbejdspartnere.