Om fakultetet – Københavns Universitet

Forside > Om fakultetet

Om Det Humanistiske Fakultet

Fakultetets profil

Det Humanistiske Fakultet dækker en bred vifte af de fag og uddannelser, der går under betegnelsen humanvidenskaberne.

Omdrejningspunktet for mange af de humanistiske videnskaber er den menneskelige dimension i udvikling og innovation, samfundsforhold og politik, sprog og kommunikation, historie og kultur, kunst og æstetik og moderne medier og teknologier.

De humanistiske videnskaber er på arbejde, når der stilles skarpt på kulturarv og kulturkamp, religiøsitet og kulturforskelle, venne- og fjendebilleder, frihedssyn og sammenhængskraft, etik og dyrevelfærd, historiens fejltagelser og lærdomme, politisk spin og mediernes betydning i den globaliserede verden.

De humanistiske uddannelser giver de studerende færdigheder gennem sprogindlæring og tekstfortolkning, historie og kulturstudier, IT-praksis og kunstnerisk træning. Samtidig lærer de studerende at tænke kritisk, vurdere påstandes gyldighed og formulere enkle og klare svar på komplekse spørgsmål.

Humanistiske kompetencer

Arbejdsmarkedet efterspørger humanisternes kompetencer. Behovet for strategiske kompetencer som sprog og kulturforståelse er stort, når virksomheder skal agere smidigt og fleksibelt på det globale marked og handle med nære og fjerne kulturer.

Indsigt i den menneskelige dimension er nødvendig, når der skal formuleres fremtidssikrede løsninger på teknologiske udfordringer. Humanisternes kommunikative evner står højt i kurs, når presserende problemer som sundhed, klima og miljø er på dagsordenen.
 
Det Humanistiske Fakultet har 9.400 studerende, 800 forskere og undervisere og 450 administrative medarbejdere. Fakultetet består af syv institutter med syv studienævn, der samlet tilbyder op imod 100 uddannelser på bachelor- og kandidatniveau samt et stort antal tilvalgsprogrammer. Uddannelserne dækker henved 40 sprog og 30 fag med fokus på historie, kultur, æstetik, medier, erkendelse og kommunikation. Fakultetet arbejder til stadighed på at udvikle nye tværgående uddannelser og forskningssatsninger, der tager højde for samfundets og de studerendes ændrede behov.

Søndre Campus

Efter mange år at have være spredt på flere adresser i København er næsten hele humaniora nu samlet ét sted på Amager, hvor størstedelen af fakultetet har haft til huse siden 1970'erne.

I de seneste år har fakultetet udbygget og moderniseret faciliteterne i en proces, der forventes afsluttet i 2016/17, hvor alle humanioras aktiviteter vil være samlet på universitetets Søndre Campus på Amager. Det gælder også Det Informationsvidenskabelige Akademi, der i april 2013 blev en del af Det Humanistiske Fakultet.

I Ørestaden, sammen med bl.a. IT-Universitetet, Danmarks Radio og stribevis af højteknologiske virksomheder, har humaniora optimale vilkår for et aktivt og udfordrende studiemiljø, et innovativt forskningsmiljø og tæt kontakt til interessante samarbejdspartnere.

Læs mere om udviklingen af Søndre Campus