HUM's strategiske pejlemærker

HUM arbejder på til stadighed at styrke sin position som førende humanistisk forsknings- og uddannelsessted. I kraft af forskningshøjde og faglig bredde tiltrækker og udvikler fakultetet de bedste og mest engagerede medarbejdere og studerende.

HUM skaber forskningsbaseret viden om mennesket og dets sprog, kultur og historie inden for en bred vifte af fagområder og i form af både grundforskning og mere anvendelsesorienteret forskning af højeste kvalitet. Fakultetet skærper og tydeliggør gennem forskningsformidling humanioras betydning for erkendelse og samfundsudvikling.

HUM tilbyder attraktive, forskningsbaserede uddannelser, der gennem faglig dybde, analysekraft, refleksion og kommunikation bidrager dels med relevante kompetencer til et arbejdsmarked i udvikling, dels med humanistisk indsigt til samfundets dannelsesmæssige dimensioner.

Gennem forskning og uddannelse bidrager HUM til samfundets løsning af store udfordringer. Et fokus er her udvikling af humanistiske vidensbidrag til den grønne omstilling såvel som til digitaliseringen af samfundet.

HUM er kendetegnet ved en ambitiøs, tværfaglig og international akademisk kultur med et åbent og inspirerende arbejds- og studiemiljø. Dialog og inddragelse af studerende og medarbejdere har høj prioritet. HUM arbejder for at styrke mangfoldigheden i alle dens aspekter og derved skabe et inkluderende arbejds- og studiemiljø, hvor enhver medarbejders og studerendes baggrund og perspektiver værdsættes.

HUM arbejder for interdisciplinære relationer på tværs af Københavns Universitet og med andre universiteter i ind- og udland. Fakultetet udvikler samarbejde mellem universitet og offentlige og private organisationer for at fremme den intellektuelle kreativitet og skabe mest mulig ny viden og værdi sammen med eksterne parter.


Inden for rammerne af Københavns Universitets strategi udarbejder fakultetet mål- og handleplaner, der i henhold til universitetets strategiske årshjul opdateres årligt.

Pejlemærkerne er udarbejdet af dekanatet og tiltrådt af Fakultetets Ledelsesteam
14. december 2021