Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser

Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspraksis tager afsæt i KU’s kvalitetssikringssystem og har til formål at sikre en høj kvalitet og relevans af det Humanistiske Fakultets uddannelser.

KU’s kvalitetssikringssystem og det Humanistiske Fakultets lokale udmøntning heraf bygger på sammenhængende kvalitetstænkning, solidt forankret ledelsesansvar og en bredt implementeret kvalitetskultur.

Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringsprocedurer og -arbejdsredskaber er udarbejdet på baggrund af KU’s fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser samt fælles procedurer og retningslinjer.

Som det fremgår af Københavns Universitets vedtægt, er ansvaret for uddannelser, herunder kvalitetssikring af uddannelser, forankret hos dekanen, der i samarbejde med prodekanen for uddannelser, fakultetets institutledere, viceinstitutledere/studieledere og studienævn forestår kvalitetssikringsarbejdet.