Kvalitetssikring – Københavns Universitet

Forside > Om fakultetet > Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af uddannelser

Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringssystem er baseret på de europæiske standarder for kvalitetssikring (ESG), retningslinjer fra Danmarks Akkrediteringsinstitution samt de fælles retningslinjer på KU.

Kvalitetssikringssystemet bygger på sammenhængende kvalitetstænkning, solidt forankret ledelsesansvar og en bredt implementeret kvalitetskultur.

Kvalitetssikringssystemet består af en kvalitetssikringspolitik samt en række procedurer og arbejdsredskaber.

 

Ekstra information / Sidebar

Strategi og vision

Kvalitetssikringspolitikken er i høj grad præget af de aktuelle visioner og strategier på Det Humanistiske Fakultet:

Visioner

Strategier

Kvalitetssikringssystem

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik, procedurer og retningslinjer danner rammen om fakultetets kvalitetssikring.

Læs mere om Københavns Universitets kvalitetssikringssystem.