Kvalitetssikring af uddannelser

Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringssystem er baseret på de europæiske standarder for kvalitetssikring (ESG), retningslinjer fra Danmarks Akkrediteringsinstitution samt de fælles retningslinjer på KU.

Kvalitetssikringssystemet bygger på sammenhængende kvalitetstænkning, solidt forankret ledelsesansvar og en bredt implementeret kvalitetskultur.

Kvalitetssikringssystemet består af en kvalitetssikringspolitik samt en række procedurer og arbejdsredskaber.