Ledige stillinger

Københavns Universitets jobportal

Bilagsmateriale ved ansøgninger til lektorater eller professorater

Lektorkriterier på Det Humanistiske Fakultet (pdf)

De otte professorkriterier

Cirkulære om stillingstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet