Ledige stillinger

Prodekan for forskning og impact

Det Humanistiske Fakultet søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan for forskning og impact, der i tæt samarbejde med det øvrige dekanat og fakultetets ledelsesteam kan varetage den faglige og strategiske ledelse af fakultetet.

Ansøgningsfrist: 25-08-2020
Ansættelsesdato: 01-11-2020
Afdeling/Sted: Det Humanistiske Fakultet

Se jobopslaget på KU's jobportal


Københavns Universitets jobportal

Bilagsmateriale ved ansøgninger til lektorater eller professorater

Lektorkriterier på Det Humanistiske Fakultet (pdf)

De otte professorkriterier

Cirkulære om stillingstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet