Råd og udvalg

Fakultetet rummer en række af råd og udvalg, der skal sikre kvaliteten i fakultetets forskning og uddannelser og arbejdsmiljøet for medarbejderne og studiemiljøet for de studerende. 

Flere af disse råd og udvalg varetager selvstændigt opgaver inden for lovgivningens rammer og rådgiver samtidig løbende fakultetsledelsen.

Ledelsesforum

Samarbejde med studerende

Råd og udvalg

Studienævn

Forskningsetisk Komité

Herudover har institutterne lokale samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg og aftagerpaneler.