Fakultetets samarbejdsudvalg

Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) er et forum for udveksling af information mellem ledelse og ansatte. I udvalget fastsættes retningslinjer for arbejds- og personaleforhold.

Alle forhold vedrørende arbejdspladsen kan drøftes i FSU. Det drejer sig fx om rationaliserings- og omstillingsprojekter, ny teknologi, efteruddannelsesaktiviteter samt arbejdspladsens økonomiske situation.

Udvalgets medlemmer er:

Repræsentanter for ledelsen (a-siden)

Repræsentanter for de ansatte (b-siden)