Fakultetets samarbejdsudvalg

Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) er et forum for udveksling af information mellem ledelse og ansatte. I udvalget fastsættes retningslinjer for arbejds- og personaleforhold.

Alle forhold vedrørende arbejdspladsen kan drøftes i FSU. Det drejer sig fx om rationaliserings- og omstillingsprojekter, ny teknologi, efteruddannelsesaktiviteter samt arbejdspladsens økonomiske situation.

Udvalgets medlemmer er:

Repræsentanter for ledelsen (a-siden)

Repræsentanter for de ansatte (b-siden)

 • Økonomimedarbejer Jette Bang (HK-TR), 51 68 04 73
  Fakultetsservice
 • Lektor Gunhild Ravn Borggreen (VIP-suppleant),  35 32 82 28
  Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
 • Lektor Dorthe Duncker (TR-suppleant), 35 32 83 74
  Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
 • Sagsbehandler og specialekoordinator Caroline Gjellerod (AC-TAP-TR (DM), næstformand), 35 32 43 99
  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
 • Projektkoordinator Sara Gram-Hanssen (AC-TAP-suppleant), 35 33 24 20
  Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
 • Lektor Asgerd Gudiksen, 35 32 85 06
  Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
 • Fuldmægtig Alexander Safet Memedi (AC-TAP-TR (DJØF)), 35 32 38 58
  Fakultetsservice, Uddannelse & Studerende
 • Studie- og eksamenssekretær Jesper Nielsen (HK-TR suppleant), 35 32 45 57
  Institut for Kommunikation
 • Lektor Laura Luise Schultz (TR-suppleant), 35 32 82 12
  Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
 • Lektor Anne Mette Thorhauge, 35 32 81 32 (DM-TR og FTR-suppleant)
  Institut for Kommunikation
 • Fuldmægtig Malthe Grindsted Ulrik, 35 33 54 45
  Institut for Kommunikation