Fakultetets ledelse

Dekanatet

Dekanatet er fakultetets øverste ledelse og består af dekan, to prodekaner og fakultetsdirektør.

Dekan  Kirsten Busch NielsenDekan
Kirsten Busch Nielsen

Lokale 15B-1-11
51 30 19 69 (sekretær)
dekan@hum.ku.dk  

Dorthe Gert SimonsenProdekan for forskning og impact
Dorthe Gert Simonsen

Lokale 15B-1-14
51 29 93 79
dgert@hum.ku.dk 

Prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt VialaProdekan for uddannelse
Eva Silberschmidt Viala

Lokale 15B-1-10
esv@hum.ku.dk

 

Fakultetsdirektør  Kristian Boye PetersenFakultetsdirektør
Kristian Boye Petersen
Lokale 15B-1-09
20 34 79 49
shj973@hum.ku.dk

 

Fakultetets ledelsesteam (FLT)

FLT igangsætter centrale projekter og beslutter de overordnede økonomiske og strategiske rammer. Direktionen består af dekan, prodekaner, fakultetsdirektør og institutledere og er fakultetets fælles ledelsesforum, som sikrer sammenhæng og koordination på tværs af fakultetet.