Fakultetets ledelse – Københavns Universitet

Forside > Om fakultetet > Ledelse

Fakultetets ledelse

Dekanatet

Dekanatet er fakultetets øverste ledelse og består af dekan, to prodekaner og fakultetsdirektør.

Dekan
Jesper Kallestrup

Lokale 15B.1.11
51 30 19 69 (sekretær)
dekan@hum.ku.dk  

Prodekan for uddannelse
Jens Erik Mogensen

Lokale 15B.1.10
28 75 84 06
jem@hum.ku.dk 
 

Prodekan for omverdensrelationer
Julie Sommerlund

Lokale 15B.1.14
51 70 01 36
kvh522@hum.ku.dk
 

Fakultetsdirektør
Kristian Boye Petersen
Lokale 15B.1.09
20 34 79 49
shj973@hum.ku.dk

 

Direktionen

Fakultetets direktion igangsætter centrale projekter og beslutter de overordnede økonomiske og strategiske rammer. Direktionen består af dekan, prodekaner, fakultetsdirektør og institutledere og er fakultetets fælles ledelsesforum, som sikrer sammenhæng og koordination på tværs af fakultetet.