Tenure-track ansættelse på Det Humanistiske Fakultet

Tenure-track programmet på Københavns Universitet har til formål at tiltrække de mest kvalificerede og talentfulde unge forskere og undervisere. Det Humanistiske Fakultet tilbyder i den forbindelse en startpakke til tenure-track adjunkter.

Læs mere om tenure-track ansættelse på fakultetets engelske hjemmeside.