Fakultetets arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljørepræsentanterne i Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (FAMU) er valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i de lokale arbejdsmiljøudvalg. Arbejdslederrepræsentanterne i FAMU er  udpeget af dekanen. Medlemmerne af FAMU er valgt og udpeget for perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2024. FAMU's opgave er at drøfte overordnede spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet på fakultetet.

Udvalgets medlemmer

Repræsentanter for ledelsen

Medarbejderrepræsentanter