Arbejdsmiljøudvalg – Københavns Universitet

Forside > Om fakultetet > Råd og udvalg > Arbejdsmiljøudvalg

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg

Medlemmerne i Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) er valgt af og blandt medlemmerne i de lokale arbejdsmiljøudvalg for en toårig periode. FAMU's opgave er drøfte overordnede spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet på fakultetet.

Udvalgets medlemmer er:

Repræsentanter for ledelsen

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentant

  • P.t. vakant

Teknisk sagkyndige