Fakultetets arbejdsmiljøudvalg

Medlemmerne i Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) er valgt af og blandt medlemmerne i de lokale arbejdsmiljøudvalg for en toårig periode. FAMU's opgave er drøfte overordnede spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet på fakultetet.

Udvalgets medlemmer

Repræsentanter for ledelsen

Medarbejderrepræsentanter