Akademisk Råd

Akademisk Råds opgave er at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for vidensudveksling samt at indstille til bedømmelsesudvalg i (VIP-)ansættelsessager samt at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser.

Akademisk Råd holder som udgangspunkt mindst otte møder årligt. Dekanen er født medlem, mens de øvrige medlemmer er valgt i tre valggrupper: VIP, TAP og studerende. Repræsentanter for de to førstnævnte vælges for tre år ad gangen, mens de studerende er på valg hvert år. Desuden deltager fakultetets prodekaner og fakultetsdirektøren om muligt i møderne, dog uden stemmeret.


Rådets medlemmer

Ledelsesrepræsentanter (observatører uden stemmeret)

VIP

Studerende

TAP (observatører uden stemmeret)

 • Forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang
  Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, 35 32 82 05

 • Økonomikoordinator Sanne Winsløv
  Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, 35 32 84 05
 • AC-fuldmægtig Alexander Safet Memedi
  Fakultetsservice (Uddannelse og Studerende), 35 32 38 58

 • International administrator Caroline Gjellerod
  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier,  35 33 40 38

Suppleanter

VIP

 • Lektor Nan Dahlkild
  Institut for Kommunikation (Informationsstudier)

 • Professor Isak Winkel Holm
  Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
 • Professor Kim Ryholt
  Institut for Tværkulturelle og Regionale studier

 • Lektor Lisa Storm Villadsen
  Institut for Kommunikation (Medier, Erkendelse og Formidling)

 • Professor Pia Quist
  Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Studerende

TAP

 • Specialkonsulent Eva Ulstrup
  TEACH - Teaching Centre Humanities