Akademisk Råd

Akademisk Råds opgave er at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for vidensudveksling samt at indstille til bedømmelsesudvalg i (VIP-)ansættelsessager samt at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser.

Akademisk Råd holder som udgangspunkt mindst otte møder årligt. Dekanen er født medlem, mens de øvrige medlemmer er valgt i tre valggrupper: VIP, TAP og studerende. Repræsentanter for de to førstnævnte vælges for tre år ad gangen, mens de studerende er på valg hvert år. Desuden deltager fakultetets prodekaner og fakultetsdirektøren om muligt i møderne, dog uden stemmeret.


Rådets medlemmer

Ledelsesrepræsentanter (observatører uden stemmeret)

VIP

 • Lektor Anna Sandberg, forperson
  Institut for Engelsk, Germansk og Romansk,  35 32 81 56
 • Professor Michael Fjeldsøe
  Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 35 32 82 33 / 22 14 48 26
 • Professor Kim Ryholt
  Institut for Tværkulturelle og Regionale studier, 51 30 01 26 

Studerende

 • Stud. mag. Anton Bjelke Clausen
 • Stud. mag. Carla Jo Brückner
 • Stud. mag. Özgür Yegâh

TAP (Observatører uden stemmeret)

 • Specialkonsulent Caroline Gjellerod
  Fakultetsservice (Ledelsessekretariatet), 35 33 40 38

 • Studieadministrativ medarbejder Ragnhild Filén Wangen
  Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 35 32 84 25
 • Specialkonsulent Dorte Ostenfeld
  Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 35 32 83 13

Suppleanter

VIP

 • Professor Pia Quist
  Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Studerende

 • Stud. mag. Asger Vang Jørgensen
 • Stud. mag. Malte Sauerland-Paulsen
 • Stud. mag. Sandi Rizvic
 • Stud. mag. Ulrik Lundager Kristensen