Akademisk Råd

Akademisk Råds opgave er at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for vidensudveksling samt at indstille til bedømmelsesudvalg i (VIP-)ansættelsessager samt at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser.

Akademisk Råd mødes én gang om måneden. Dekanen er født medlem, mens de øvrige medlemmer er valgt i tre valggrupper: VIP, TAP og studerende. Repræsentanter for de to førstnævnte vælges for tre år ad gangen, mens de studerende er på valg hvert år. Desuden deltager fakultetets prodekaner og fakultetsdirektøren om muligt i møderne, dog uden stemmeret.

Rådets medlemmer


Ledelsesrepræsentanter (observatører uden stemmeret)


VIP


Studerende


TAP (observatører uden stemmeret)


 • International administrator Caroline Gjellerod
  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier,  35 33 40 38
 • AC-fuldmægtig Alexander Safet Memedi
  Fakultetsservice (Uddannelse og Studerende), 35 32 38 58
 • Forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang
  Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, 35 32 82 05
 • Økonomikoordinator Sanne Winsløv
  Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, 35 32 84 05

Suppleanter


VIP

Studerende

TAP