Fakultetets VILU-team

Fakultetets VILU-team blev etableret i 2016. Teamet er ramme for den løbende dialog mellem studielederne og prodekanen for uddannelse. Herved sikres sammenhæng, koordination og deling af information på tværs af fakultetets ledelse og  institutternes uddannelsesledelser.

Teamet mødes en gang om måneden. Møderne ledes af prodekan Jens Erik Mogensen. Studienævnsformænd, studieadministrative medarbejdere, studerende og eksterne kan inviteres til at deltage i møderne.

Formand

Prodekan Jens Erik Mogensen, 28 75 84 06

Studiechef

Mette Elting24 89 64 24

Viceinstitutledere

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kirsten A. Jeppesen Kragh, 35 32 85 91

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 
Inger Vinther Damsholt35 33 30 93

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
John Tøndering, 35 32 83 15

Institut for Kommunikation (MEF)
Henrik Søndergaard, 35 32 81 28

Saxo-Instituttet
Lasse Christian Arboe Sonne, 51 29 92 79

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - sprog, religion og samfund 
Jesper Nielsen51 30 24 21