Fakultetets Uddannelsesudvalg

Fakultetets Uddannelsesudvalg (FUU) blev etableret i 2021. Udvalget er en videreudvikling af det tidligere udvalg Fakultetets VILU-team, der blev dannet i 2016.

Uddannelsesudvalget er fakultetets strategiske rådgivningsorgan på uddannelsesområdet. Udvalget danner ramme for den løbende dialog mellem studielederne og prodekanen for uddannelse. Herved sikres sammenhæng, koordination og deling af information på tværs af fakultetets ledelse og institutternes uddannelsesledelser.

Udvalget mødes en gang om måneden. Møderne ledes af prodekan Eva Silberschmidt Viala. Udvalget sekretariatsbetjenes af Uddannelse & Studerende.

Formand

Prodekan Eva Silberschmidt Viala

Studiechef

Kristian Juul Møller Bitsch, 21 32 80 33

Viceinstitutledere

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kirsten A. Jeppesen Kragh, 35 32 85 91

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 
Inger Vinther Damsholt35 33 30 93

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
Kristine Køhler Mortensen, 35 32 82 70

Institut for Kommunikation (MEF)
Henrik Søndergaard, 35 32 81 28

Saxo-Instituttet
Lasse Christian Arboe Sonne, 51 29 92 79

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - sprog, religion og samfund 
Jesper Nielsen51 30 24 21