Forum for studienævn

Forum for studienævn blev etableret i 2018. Forummet er ramme for den løbende dialog mellem studienævnene og prodekanen for uddannelse. Herved sikres sammenhæng, koordination og deling af information på tværs af fakultetets ledelse og nævnene.

Forummet mødes to gange i kvartalet. Møderne ledes af prodekan Jens Erik Mogensen. Studieledere, studieadministrative medarbejdere, studerende og eksterne kan inviteres til at deltage i møderne.  

Formand

  • Prodekan Jens Erik Mogensen

Uddannelse og Studerende

  • Studiechef Mette Elting

Institut for Informationsstudier

 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 

 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 

 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 

 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 

 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 

 Saxo-Instituttet