Forum for studienævn

Forum for studienævn blev etableret i 2018. Forummet er ramme for den løbende dialog mellem studienævnene og prodekanen for uddannelse. Herved sikres sammenhæng, koordination og deling af information på tværs af fakultetets ledelse og nævnene.

Forummet mødes to gange i kvartalet. Møderne ledes af prodekan Jens Erik Mogensen. Studieledere, studieadministrative medarbejdere, studerende og eksterne kan inviteres til at deltage i møderne.  

Formand

Uddannelse og Studerende

Studienævn for Engelsk, Germansk og Romansk 

Studienævn for Kommunikation

Studienævn for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 

Studienævn for Kunst- og Kulturvidenskab 

Studienævn for Tværkulturelle og Regionale Studier 

Studienævn for Saxo-Instituttet