Information om uddannelser og standarder

Fakultetets information om uddannelserne skal dels levere information til kvalitetssikring og monitorering af uddannelserne, dels imødekomme offentlighedens behov for viden om uddannelserne. Fakultetet offentliggør informationer i henhold til Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. og interne procedurer på området.

Dekanen er ansvarlig for, at der fastsættes og løbende revideres målbare standarder for kvalitet, jf. KU’s Kvalitetssikringspolitik for uddannelser, mens institutleder er ansvarlig for, at de fælles procedurer følges, herunder at kvantitative og kvalitative studiedata inddrages i instituttets monitorering og udvikling af uddannelser.

Oversigt over målbare standarder for kvalitet

Statistik for Det Humanistiske Fakultet
Karakterstatistik
Portal for uddannelsesstatistik, Tableau (KUnet)