Information – Københavns Universitet

Information om uddannelser og standarder

Fakultetets information om uddannelserne skal dels levere information til kvalitetssikring og monitorering af uddannelserne, dels imødekomme offentlighedens behov for viden om uddannelserne.

Oversigt over målbare standarder for kvalitet

Procedure for informationssystemer

Årshjul for ledelsesinformation på HUM

Statistik for Det Humanistiske Fakultet
Karakterstatistik

Portal for uddannelsesstatistik, Tableau (KUnet)

Procedure for offentliggørelse af information om uddannelser