2014 - Doktorgrader ved Det Humanistiske Fakultet

Learning Linguistics Models under Bias

Lektor Anders Søgaard
Lektor Anders Søgaard forsvarede 6. juni 2014 sin doktordisputats på Københavns Universitet. Officielle opponenter var Professor Joakim Nivre (Uppsala Universitet) og seniorforsker Jürgen Wedekind (Københavns Universitet).
Læs doktorafhandlingen
Se pressemeddelelse og videointerview


Diglossia, The Early Modern Reinvention of Mythological Discourse

Lektor Sofie Kluge
Lektor Sofie Kluge forsvarede sin doktordisputats 26. september 2014 på Københavns Universitet. Officielle opponenter var professor Isabel Torres, University of Belfast og professor Jeremy Robbins, University of Edinburg.
Se video fra forsvaret
Læs pressemeddelelse

Irregulare Aliquod Corpus? Comparison, World History and the Historical Sociology of the Roman Empire

Lektor Peter Fibiger Bang
Lektor Peter Fibiger Bang forsvarede sin doktordisputats 3. oktober 2014 på Københavns Universitet. Officielle opponenter var professor, Dr. Susan E. Alcock, Brown University, professor Gregory Woolf, University of St. Andrews, professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen, Københavns Universitet.
Se video fra forsvaret
Læs mere om disputatsen