Doktorgrader ved Det Humanistiske Fakultet 2000-2006

2006

13. maj:
Peter Henningsen (Københavns Stadsarkiv) I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i Enevældens Danmark, Odense: Landbohistorisk Selskab.

7. juni:
Klaus Henrik Ebbesen (Akademos A/S) The Battle axe period, København: Attika.
 
17. august:
Sigurd Kværndrup (Nykøbing Katedralskole) Den østnordiske Ballade - oralteori og tekstanalyse, København: Museum Tusculanums Forlag.
 
6. oktober:
Thyge Svenstrup (Medarbejder på antologien Svenska historiker från rimkrönikorna till Erik Lönnroht. Redaktion: Ragnar Björk og Alf W. Johansson) Arup – en biografi om den radikale historiker Erik Arup, hans tid og miljø, København: Museum Tusculanums Press.

10. november:
Flemming Kaul (Nationalmuseet) Bronzealderens religion. Studier af den nordiske bronzealders ikonografi, København: Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskab.

2005

1. april:
Kasper Lippert-Rasmussen (Institut for Meder, Erkendelse og Formidling, KU) Deontology, responsibility and equality, København: Museum Tusulanum Press. 

3. juni:
Sune Auken (Institutut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU) Mytologi, Historie og Kristendom hos N.F.S. Grundtvig, København: Gyldendal.

20. maj:
Jan Nielsen (DR) A/S Filmfabrikken Danmark. SRHF/Filmfabrikken Danmarks Historie og Produktion, København: Multivers.

11. november:
Morten Meldgaard (SDU) Ancient Harp Seal Hunters of Disco Bay, København: Museum Tusculanum Press. 

2. December:
Margaret Dorothea Mehl (Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU) Private Academies of Chinese Learning in Meiji Japan. The Decline and Transformation of the Kangaku Juku,

2004

29. oktober:
Bo Fritzbøger (SAXO-Instituttet, KU) A Windfall for the Magnates. The Development of Woodland Ownership in Denmark c. 1150-1830. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2003

14. februar:
Bodil Hjerrild (Øregaard Gymnasium) Studies in Zoroastrian Family Law. A Comparative Analysis, København: CNI Publications.

20. juni:
Mogens Pelt (Institut for Historie) Tying Greece to the West: U.S.-West German-Greek Relations, 1949-1974, København: Museum Tusculanum Press.

12. september:
Jan Anders Paludan Gissel (Det Kongelige Bibliotek) Den Indtrængende Forstaaelse, København: Museum Tusculanum Press.

7. november:
Susanne William Rasmussen (Syddansk Universitet) Public Portents in Republican Rome,  Roma: L'Erma di Bretschneider.

4. december:
Vibeke Seest Sandersen (Dansk Sprognævn) Jeg skriver dig til for at lade dig vide, København: C.A. Reitzel.

2002

7. juni:
Arne Søby Christensen (Institut for Historie, KU) Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth, København: Museum Tusculanums Forlag.

14. oktober:
Arne Poulsen (Institut for Psykologi, KU) Udvikling, risiko og modernitet, Århus: Forlaget Klim.

26. september:
Esther Fihl (Arkæologi og Etnologi, KU) Exploring Central Asia – Collecting Objects and Writing Culture from the Steppes to the High Pamirs 1896-1899, London: Thames & Hudson.

2001

20. april:
Henrik Jørgensen (Aarhus Universitet) Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen personalpronomina, Aarhus: Aarhus University Press.

4. maj:
Henrik Lundbak (Frihedsmuseet) Staten frit og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47, København: Museum Tusculanums Forlag.

14. december:
Hans Bonde (Institut for Idræt, KU) Niels Bukh – Danmarks store ungdomsfører – En politisk ideologisk biografi, København: Museum Tusculanums Forla