Datamanagement

Forskningsdatamanagement vedrører beslutninger og praksis relateret til indsamling, organisering, behandling, opbevaring, bevaring og deling af digitale og fysiske data under og efter et forskningsprojekts løbetid. God datamanagement sikrer blandt andet at:   

  • god videnskabelig praksis og etiske retningslinjer overholdes
  • troværdighed omkring metode og proces øges, og at forskningsforløbet lettere kan dokumenteres
  • synlighed og impact af forskningen øges
  • det bliver mere overskueligt at finde rundt i egne data
  • det bliver muligt sikkert og overskueligt at dele data
  • risikoen for datatab mindskes.

Læs mere om datamanagement på Det Humanistiske Fakultet

Quickguide til Datamanagement-planer