Datamanagement – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Datamanagement

Datamanagement

Forskningsdatamanagement vedrører beslutninger og praksis relateret til indsamling, organisering behandling, opbevaring, bevaring og deling af digitale og fysiske data under og efter et forskningsprojekts løbetid, og sikrer blandt andet at:    

  • god videnskabelig praksis og etiske retningslinjer overholdes
  • troværdighed omkring metode og proces øges, og at forskningsforløbet lettere kan dokumenteres
  • synlighed og impact af forskningen øges
  • det bliver mere overskueligt at finde rundt i egne data
  • det bliver muligt sikkert og overskueligt at dele data
  • risikoen for datatab mindskes.

Læs mere.

Ekstra information / Sidebar

Datamanagement-politik

Etisk godkendelse af forskningsprojekter

Fakultetets forskningsetiske komité står for etisk godkendelse af forskningsprojekter, hvor det skal dokumenteres, at institutionen har godkendt de etiske aspekter af forskningen.

Læs mere.

Datamanagement-planer

Læs om datamanagement-planer og værktøjet DMPonline.