Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Baggrund

Konsortiet er etableret i 2013 og består af Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet), Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. VIA University College (VIA) er desuden tilknyttet konsortiet som associeret partner.

Konsortiet har fokus på sprog (dansk, dansk som andetsprog, tysk, fransk og engelsk) og sprogfagenes didaktik. Dette fokus udspringer af behovet for at styrke sprogundervisningen i folkeskolen, således at eleverne rustes bedre til at agere i en globaliseret verden. Indsatsen for at styrke sprogfagene vil kvalificere eleverne i deres overgang fra folkeskole til erhvervsrettede og studieforberedende ungdomsuddannelser, ligesom konsortiet også søger at understøtte og forbedre overgangen fra professionsbachelor på professionshøjskolerne til kandidatuddannelse på universiteterne.

Konsortiet skaber en fælles platform for forskningsbaseret viden om sprog og fagdidaktik til anvendelse i praksis. Konsortiets arbejde med fagdidaktikken relateres som udgangspunkt til sprogfagene og sprogfagenes didaktik, men vil på sigt kunne udvides til undervisning og læring i andre relevante humanistiske fag samt de naturvidenskabelige fag inklusiv matematik. Dette vil dog kræve en ny aftale og fælles koordinering i forhold til eksisterende faglige samarbejder.

Konsortiet har et særligt fokus på den evaluerende følgeforskning, hvilket danner en solid platform for forpligtende samarbejder med relevante eksterne interessenter (offentlige myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder m.fl.).

Konsortiet ønsker desuden målrettet at inddrage internationale uddannelses- og forskningsmiljøer sådan, at den nationale uddannelsesforskning og -praksis mere konsekvent inddrager og bygger på internationale erfaringer.