Kommissorium for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik (KSF)

Baggrund

Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik består af Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet), og Københavns Professionshøjskole (KP). Konsortiet bestå af en styregruppe og af en faggruppe med hver sit kommissorium, jf. afsnit 3 og 4.

Konsortiets arbejde med sprog og fagdidaktik er forankret i universitetets og professionshøjskolernes forsknings- og vidensmiljøer. Forsknings- og vidensmiljøerne er repræsenteret i faggruppen. Faggruppen refererer til styregruppen bestående af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende institutioner.

Konsortiets formål er at skabe en ramme for det ligeværdige og forpligte samarbejde mellem universitet og professionshøjskole. Konsortiet har fokus på sprog (dansk, dansk som andetsprog, tysk, fransk, spansk og engelsk) og sprogfagenes didaktik. Dette fokus udspringer af behovet for at styrke sprogundervisningen i folkeskolen, således at eleverne rustes bedre til at agere i en globaliseret verden. Indsatsen for at styrke sprogfagene vil kvalificere eleverne i deres overgang fra folkeskole til erhvervsrettede og studieforberedende ungdomsuddannelser, ligesom konsortiet også søger at understøtte og forbedre overgangen fra professionsbachelor på professionshøjskolerne til kandidatuddannelse på universiteterne.

Konsortiet skaber en fælles og robust platform for forskningsbaseret viden om sprog og fagdidaktik til anvendelse i praksis.

Konsortiets arbejde med fagdidaktikken relateres som udgangspunkt til sprogfagene og sprogfagenes didaktik, men kan udvides til undervisning og læring i andre relevante fag. Dette vil dog kræve en ny aftale og fælles koordinering i forhold til eksisterende faglige samarbejder.

Konsortiet arbejder målrettet for at inddrage internationale uddannelses- og forskningsmiljøer sådan, at den nationale uddannelsesforskning og -praksis mere konsekvent inddrager og bygger på internationale erfaringer.