Masteruddannelser

En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Uddannelserne er forankret i aktive forskningsmiljøer, og undervisningen er tilrettelagt af forskere. Masteruddannelser er også kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teori/viden og deltagernes erfaringer og kompetencer. Masteruddannelserne tilbyder specialisering, fordybelse og refleksion inden for et bestemt fagligt område.

Læs mere om masteruddannelser på Københavns Universitet.