Monitorering og evaluering

Den løbende monitorering og evaluering af vores uddannelser er en grundsten i kvalitetssikringssystemet på Det Humanistiske Fakultet.

Nedenfor er links til de procedurer og arbejdsredskaber, der benyttes i dette arbejde.

Uddannelsesredegørelser og afrapportering

Procedure for uddannelsesredegørelser
Procedure for afrapportering om uddannelseskvalitet

Uddannelsesevaluering

Procedure for uddannelsesevaluering
Inspiration til udvælgelse af eksterne eksperter
Turnusplan og evalueringsrapporter

Studieordninger

Procedure for udarbejdelse, ændring og eftersyn af studieordninger

Dialog med eksterne interessenter 

Procedure for dialog med dimittender, aftagerpaneler og censorkorps

Oprettelse, sammenlægning og lukning af uddannelser

Procedure for godkendelse af nye uddannelser
Årshjul for nye uddannelser

Procedure for sammenlægning af eksisterende uddannelser
Årshjul for sammenlægning af uddannelser

Procedure for lukning af eksisterende uddannelser

Uddannelsessamarbejde 

Modeller for uddannelsessamarbejde på tværs af institutter (KUnet)

Internationalisering

Procedure for sikring af Erasmusaftaler og udvekslingsbalance