Læringsressourcer og studiemiljø

Studie- og læringsmiljøet er en meget vigtig del af den gode kvalitetskultur på Det Humanistiske Fakultet, og derfor indgår dette område som en integreret del i mange af de aktuelle strategier.

Dette har udmøntet sig i en række tiltag, der skal understøtte de studerendes læring i løbet af uddannelsen og skal fokusere både på fysiske og ikke-fysiske aspekter af uddannelserne for at sikre, at de studerende får de bedst mulige vilkår for at lære, tilegne sig kompetencer, trives og gennemføre deres uddannelser på normeret tid.

Studiestart

Procedure for studiestart

Studie- og karrierevejledning

Procedure for studie- og karrierevejledning
Skabelon til afrapportering af studie- og karrierevejledning

Studiemiljø

Procedure for studiemiljø
Den gode studerende