Om TEACH

TEACH er det universitetspædagogiske center på Det Humanistiske Fakultet. Centret understøtter udviklingen af uddannelserne og undervisningen på fakultetet med fokus på de studerendes læring. Vi udbyder kurser, seminarer og workshops for fakultetets undervisere og ansatte samt deltager i udviklingsprojekter.

I TEACH arbejder vi først og fremmest for at understøtte kompetenceudvikling af undervisere indenfor og på tværs af fagområder. Vores kurser og tilbud henvender sig også til studieadministrativt personale, studieledere og andre, der arbejder for at udvikle undervisningen og uddannelserne. Gennem kompetenceudvikling af fakultetets ansatte hjælper TEACH med at uddanne humanistiske kandidater med tidssvarende og relevante kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Find alle vores aktuelle kurser på kunet.

TEACH arbejder tæt sammen med ansatte på tværs af fakultetet for at målrette og skræddersy vores tilbud til de lokale behov og ønsker. TEACH’s konsulenter har systematisk forskningsbaseret viden om og praksisnær erfaring med universitetspædagogik herunder specialviden om studieordnings- og kursusudvikling, understøttelse af studerendes skriftlighed, digitale medier i undervisningen, aktiverende undervisning, feedback, evaluering, vejledning o.a.
Ansatte kan altid henvende sig til TEACH med gode ideer til at udvikle undervisning, studieaktiviteter, prøveformer eller andet samt få pædagogisk sparring. Vores tilbud er gratis for alle ansatte på Det Humanistiske Fakultet. Timeforbrug skal aftales med egen leder.

TEACH har professor Anne Holmen som leder og refererer til prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, Jens Erik Mogensen. TEACH samarbejder med KUs andre pædagogiske centre, e-læringsenheder og andre enheder og projekter, der beskæftiger sig med undervisningsudvikling eksempelvis KU PLUS og CIP. Vi har også tæt kontakt til studielederne på Det Humanistiske Fakultet.

Ansatte i TEACH

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bonnesen, Rasmus Dam Specialkonsulent Teknologi i undervisningen, IT didaktik, blended learning, flipped learning, e-læring, pædagogisk brug af Absalon +45 353-30951 E-mail
Egestad, Marie E-læringskonsulent Digitale undervisningsværktøjer, IT koncepter for læring, Informations -og kommunikationsteknologier, IT didaktisk design, Organisatorisk teknologiforståelse, Teknisk brug af Absalon   E-mail
Gøtz, Pernille AC-fuldmægtig Casebasering, studiegrupper, førsteårspædagogik, integration af forskning og undervisning, projektledelse +45 50 50 99 70 E-mail
Isager, Julie Marie Specialkonsulent Universitets- og gymnasiepædagogik, læringsaktiviteter, vejledning, forsknings-undervisningsintegration, mundtlighed og dialog +45 21 49 49 98 E-mail
Nielsen, Vibeke Kontorfunktionær Sekretær, kursuskoordinator, ferie- og fraværsregistrering, Stads, journalisering, Absalon update +45 51 30 22 40 E-mail
Pedersen, Annette Specialkonsulent Teknologi i undervisningen, blended learning, e-læring, sites.ku.dk, pædagogisk brug af Absalon; digitale projekter; flipped learning +45 353-35802 E-mail
Risager, Lis Lak Specialkonsulent Universitetspædagogik, aktiverende undervisning, gamification, blended learning, akademisk skrivning +45 93 50 96 40 E-mail
Ulstrup, Eva Specialkonsulent Universitetspædagogik, læringsaktiviteter i og uden for undervisningen, feedback, vejledning, undervisningsdifferentiering +45 28 76 46 64 E-mail