TEACH - Teaching Centre Humanities

TEACH er det universitetspædagogiske center på Det Humanistiske Fakultet. Centret understøtter udviklingen af uddannelserne og undervisningen på fakultetet med fokus på de studerendes læring. TEACH tilbyder kurser, seminarer og workshops for fakultetets institutter og undervisere samt deltager i udviklingsprojekter. Læs mere om TEACH og kontakt os.

Kurser og andre tilbud

TEACH tilbyder en bred palette af kurser og tilbud inden for det universitetspædagogiske felt: Feedback, aktiverende undervisning, Absalon, digitale redskaber, præsentationsredskaber, studiegrupper, skriftlighed, forskningsbaseret undervisning, vejledning, kollegasparring og meget mere.

Vi tilbyder både kurser, skræddersyede seminarer og workshops samt individuel sparring for fakultetets fag, institutter og undervisere.

Alle vores tilbud er gratis for alle ansatte på Det Humanistiske Fakultet. Timeforbrug skal aftales med egen leder.

Læs mere om alle vores tilbud og tilmeld dig (på KUnet)
Læs mere om universitetspædagogikum (på KUnet)
Få hjælp til HyFlex Undervisning (på KUnet)

TEACH support

Kontakt os på teach@hum.ku.dk (også hvis du vil ringes op) hvor du altid kan få hjælp og sparring om online og blended learning.