TEACH - Teaching Centre Humanities – Københavns Universitet

TEACH - Teaching Centre Humanities

TEACH er det universitetspædagogiske center på Det Humanistiske Fakultet. Centret understøtter udviklingen af uddannelserne og undervisningen på fakultetet med fokus på de studerendes læring. TEACH tilbyder kurser, seminarer og workshops for fakultetets institutter og undervisere samt deltager i udviklingsprojekter.
Læs mere om TEACH og kontakt os.

Kurser og andre tilbud

TEACH tilbyder en bred palette af kurser og tilbud inden for det universitetspædagogiske felt: Feedback, aktiverende undervisning, Absalon, digitale redskaber, præsentationsredskaber, studiegrupper, skriftlighed, forskningsbaseret undervisning, vejledning, kollegasparring og meget mere.

Vi tilbyder både kurser, skræddersyede seminarer og workshops samt individuel sparring for fakultetets fag, institutter og undervisere.

Alle vores tilbud er gratis for alle ansatte på Det Humanistiske Fakultet. Timeforbrug skal aftales med egen leder.

Læs mere om alle vores tilbud og tilmeld dig.
Læs mere om universitetspædagogikum.

Aktuelle indsatsområder

TEACH understøtter strategiske tiltag på både Københavns Universitet generelt og specifikt på Det Humanistiske Fakultet. For tiden har vi særligt fokus på følgende indsatsområder:

Feedback

Københavns Universitet ønsker at styrke de studerendes muligheder for feedback. Hent KU’s rapport om feedback, læs om KU’s feedbackindsats, se KUs feedbackvideoer og læs mere om hvad TEACH kan tilbyde om feedback (KUnet).

Undervisningsportfolio

Københavns Universitet har besluttet, at alle undervisere på KU skal udarbejde og vedligeholde en undervisningsportfolio for at styrke undervisningskvaliteten og fremme en mere ligelig vægtning af undervisning og forskning. Læs mere om KUs generelle indsats om undervisningsportfolio samt hvad TEACH kan tilbyde om undervisningsportfolio (KUnet).

Fastholdelse

Initiativer til fastholdelse af studerende er et kontinuerligt udviklingsarbejde på alle institutter på Det Humanistiske Fakultet. I 2016 igangsatte Det Humanistiske Fakultet en ekstraordinær, samlet indsats for at forbedre fastholdelsen på fakultetet. Læs mere om indsatsen på fakultetet og læs mere om hvad TEACH kan tilbyde om fastholdelse (KUnet).