TEACH

TEACH er universitetspædagogisk center for Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Centeret understøtter de tre fakulteter med pædagogisk kompetenceudvikling og uddannelses- og undervisningsudvikling.

 

TEACH's kurser og tilbud henvender sig primært til undervisere, men visse aktiviteter tilbydes også være til studieadministrativt personale, studieledere og andre, der arbejder med udvikling af undervisning og uddannelse.

Centeret udbyder universitetspædagogikum, kurser til ph.d.-studerende og D-VIP, introduktionskurser for nyansatte og forskellige kompetenceudviklingstilbud til erfarne VIP. Hertil kommer en række kortere kurser og webinarer om alt fra online blended læring til forskningsbaseret undervisning.

På baggrund af konkrete ønsker og behov udvikler TEACH skræddersyede forløb til fagmiljøer – eksempelvis arbejde med peer feedback, casebaseret undervisning, eksamensfomer, etc.

Centeret bidrager desuden til en lang række udviklingsprojekter på tværs af KU og bistår med implementeringen af forskellige tiltag på fakulteterne – altid i tæt dialog med de faglige miljøer.

Til daglig er TEACH ledet af Peder Hjort-Madsen, der sammen med de tre prodekaner for uddannelse (Liselotte Madsen, JUR, Eva Silberschmidt Viala, HUM og Marlene Ringgaard Lorensen, TEO) sætter den strategiske retning for centeret.