Julie Marie Isager

Julie Marie Isager

Specialkonsulent

  • TEACH

    Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, 16 Bygning 16, Bygning: 16-0-32

    Mobil: +4521494998

Grundlæggende er jeg optaget af, hvad folk gør, når de interagerer med hinanden i uddannelse. Det gør os i stand til at eksperimentere med, hvordan undervisere og studerende praktiserer deres positioner i universitetsuddannelse. Sådanne eksperimenter må udføres helt konkret i fx undervisningen.

Mine særlige interesser i det universitetspædagogiske felt er:

- Dialog og mundtlighed i universitetsundervisning: Det er over alt, og der er brug for at alle involverede både taler og lytter til hinanden. Både i undervisning, i vejledning og ved eksamen. Jeg er særlig inspireret af nyere forskning i undersøgende, dialogisk undervisning som blandt andre Dysthe, Wegerif, Mercer, Alexander, Reznitskaya, Adelman og Høegh tilgår feltet.

- Formål med universitetsundervisning og -uddannelse: Hvad vi tænker, at universitetsuddannelser og –undervisning skal? Hvordan spiller teorier, metoder, empiri, argumentation sammen i uddannelserne, og hvordan samfundsorienterer vi de studerende på de rette måder?

- Eksamen er et omdrejningspunkt for universitetsuddannelse både indadtil i fag og disciplin – og også udadtil. I min ph.d.-afhandling i Uddannelsesvidenskab fra Syddansk Universitet har jeg undersøgt den traditionelle danske mundtlige studentereksamen fra elevperspektiv i sammenhæng med det undervisningsforløb, der gik forud. Elever og studerendes formulering af, hvad det kræver at klare sig godt til eksamen, er deres bud på, hvad der skal til for at klare sig godt i uddannelsessystemet.

Jeg benytter gerne en række etnografiske metoder og tekstanalyse. Jeg er uddannet cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet og har tidligere været tilknyttet Københavns Universitets samfundsvidenskabelige fakultets uddannelser.

ID: 311300472