Fakultetets Biblioteksudvalg

Fakultetsbiblioteksudvalget består af prodekanen for omverdensrelationer (formand), fakultetsbibliotekaren, ledelsesrepræsentanter fra to institutter, to forskerrepræsentanter, en personalerepræsentant og to studenterrepræsentanter.

Biblioteksudvalget har til opgave at følge og afgive indstillinger om biblioteksområdets udvikling, strategi og serviceprofil, at behandle årsplaner og årsberetninger for biblioteksområdet samt at afgive udtalelser om lokale biblioteksspørgsmål til dekan og universitetsbibliotekar.

Udvalgsmedlemmer

Formand

  • Prodekan Jens Erik Mogensen

Fakultetsbibliotekaren

Ledelsesrepræsentanter

Forskerrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter