Fakultetets biblioteksudvalg

Fakultetets biblioteksudvalgs aktiviteter er midlertidigt stillet i bero.

Se den lokale KUB-aftale mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Humanistiske Fakultet. Andet materiale fra udvalget kan rekvireres hos udvalgssekretær Jette Lauridsen.