Kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Det Humanistiske Fakultet arbejder kontinuerligt på at udvikle og sikre den bedst mulige kvalitet i de uddannelser og den undervisning, det udbyder. Hensigten med nærværende politik og underliggende delpolitikker og procedurebeskrivelser er at sikre Det Humanistiske Fakultet som et attraktivt, forskningsbaseret og relevant uddannelsessted.

Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik udgør rammerne for det konkrete kvalitetsarbejde på fakultets- og uddannelsesniveau og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik og dermed også ”European Standards and Guidelines for Internal Quality Assurance within Higher Education Institutions”.

Kvalitetssikringspolitikken beskriver de rammer, der sikrer den gode kvalitetskultur. Specifikke ansvarsplaceringer fremgår under de enkelte procedurer.

Politikken og procedurebeskrivelser er fastsat på fakultetsniveau, og er dermed fælles for alle fakultetets institutter, studienævn og uddannelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne kvalitetssikringspolitik træder i kraft 1. november 2014.