Uddannelsespædagogisk Charter for Det Humanistiske Fakultet, KU

 1. Fakultetets uddannelser baserer sig på en diversitet af undervisnings- og læringsprocesser – såvel velprøvede som eksperimenterende – med omfattende inddragelse af studerende samt relevant brug af teknologi.
   
 2. Fakultetets undervisnings- og læringsprocesser er i videst muligt omfang forskningsbaserede og tilstræber tættest mulig sammenhæng mellem uddannelse og forskning.
   
 3. Fakultetets uddannelser giver de studerende et såvel nationalt som globalt udsyn, samt gode interkulturelle kompetencer og internationale kontaktflader.
   
 4. Fakultetets uddannelser evalueres på måder, der sikrer undervisnings- og læringsaktiviteternes kvalitet og udvikling samt feedback, der giver undervisere og studerende mulighed for at reflektere over egen læring.
   
 5. Undervisernes indsats inden for uddannelsesområdet nyder samme anerkendelse og status som deres indsats inden for forskning.
   
 6. Fakultetets undervisere har mulighed for og pligt til løbende at forny, videreudvikle og eksperimentere med egne undervisnings- og læringsprocesser, eksempelvis gennem deltagelse i pædagogisk-didaktiske forløb inden for rammerne af fakultetets pædagogiske center.
   
 7. Fakultetet og dets institutter tilbyder studerende et fagligt, fysisk og socialt attraktivt studiemiljø, der understøtter udviklingen af studerendes faglige fordybelse, samarbejdsevner samt kommunikative og innovative kompetencer.
   
 8. Fakultetets studerende tilbydes løbende relevant studie- og karrierevejledning på deres primære fag, og omverdensrelationer og fremtidige erhvervsmuligheder indgår som en naturlig dimension i studietilrettelæggelse og studieprogression.
   
 9. Fakultetets studerende tilbydes et anbefalet ugeforløb, der illustrerer, hvordan en fuld studieuge på 37 timer meningsfuldt kan udfyldes.

Dekanatet, maj 2012