Eva Ulstrup

Eva Ulstrup

Specialkonsulent

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
Emil Holms Kanal 4
2300 København S

Kontor: Søndre Campus, 23.4.36
Telefon: +45 28 76 46 64
Telefon (Sekretariat): +4551302816
E-mail: evaulstrup@hum.ku.dk

Arbejdsområde
Universitetspædagogik, læringsaktiviteter i og uden for undervisningen, feedback, vejledning, undervisningsdifferentiering