Retorik – Københavns Universitet

Aktuelle studieordninger for Retorik

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelse

Kandidatuddannelser

Tilvalg

BA-niveau

KA-sidefag