Ph.d.-udvalget ved Det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-udvalgets opgave er at kvalitetssikre ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet. Det sker gennem løbende drøftelser af emner, der har betydning for ph.d.-uddannelsen på fakultetet. Eksempelvis følger ph.d.-udvalget op på APV- og trivselsmålingerne med henblik på at skabe god trivsel blandt de ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalget arbejder på at sikre, at alle ph.d.-studerende får afholdt MUS, og at der er ens retningslinjer for aflæggelse af de ph.d.-studerendes arbejdsforpligtelse. Derudover behandler udvalget ansøgninger om ph.d.-kurser, merit og dispensation. Ph.d.-studerende på fakultetet har derfor mulighed for at kontakte deres institutrepræsentant i ph.d.-udvalget med henblik på at få bragt relevante problemstillinger på dagsordenen.

Handleplan

Se også handleplanen for initiativer til fremme af de ph.d.-studerendes trivsel (januar 2015).

Medlemmer