Uddannelse og Studerende

Studiechef: Mette Elting

Studieafdelingen ved Det Humanistiske Fakultet varetager studieadministrative opgaver vedrørende undervisning, eksamen, deltidsuddannelse, international studenterudveksling, kvalitetssikring af uddannelser, eksamensklager, disciplinærsager samt optag på kandidatuddannelsen. Afdelingen består af 2 sektioner:

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Aaen, Sofie Gyldenløve Specialkonsulent Procesoptimering, projekter, studiemiljøundersøgelse og Kopernikus koordinator +45 353-32715 E-mail
Andersen, Anna Louise Ulrik Hjorth Fuldmægtig Studieordninger, kvalitetssikringssystem, uddannelsesevaluering og uddannelsesredegørelser +45 353-26349 E-mail
Andersen, Ziggie Nybo Kontorfuldmægtig STADS, strukturelle studieordninger, holddispensationer og oprettelse af grunddata +45 353-30559 E-mail
Breum, Anna Juulsgaard AC-fuldmægtig Eksamenskoordinator, ITX, specialer, Digital Eksamen og sekretariatsbetjening af censorformandskaber +45 353-37762 E-mail
Burger, Jacqueline Marie AC-fuldmægtig International koordinator +45 93 56 53 31 E-mail
Christensen, Lene Kristine AC-fuldmægtig Åbent Universitet +45 353-34936 E-mail
Duckett, Isabel Sektionschef Sektionschef +45 93 50 92 04 E-mail
Elting, Mette Studiechef +45 24 89 64 24 E-mail
Hjorth, Gitte Lillian AC-fuldmægtig Undervisning, specialer, merit +45 353-35088 E-mail
Jacobsen, Christine AC-fuldmægtig Klager, juridiske spørgsmål, plagiatsager, dispensationer +45 353-36599 E-mail
Jakobsen, Michael Bjerre Fuldmægtig   E-mail
Junge, Malene Kontorfuldmægtig Undervisning, merit +45 353-30549 E-mail
Kent, Roar Christian AC-fuldmægtig Studieordninger, kvalitetssikringssystem, uddannelsesevaluering og uddannelsesredegørelser +45 353-35993 E-mail
Kragh, Bettina Fuldmægtig Åbent Universitet +45 353-26440 E-mail
Liu, Andra Jeanina Fuldmægtig International koordinator (Erasmus, Nordplus/Nordlys), vejlederkoordinator, SPS +45 353-34159 E-mail
Mathiasen, Henriette Pagh AC-fuldmægtig Åbent Universitet +45 353-21772 E-mail
Memedi, Alexander S. AC-fuldmægtig Studieordninger +45 353-23858 E-mail
Minck, Ida Marie Høyer Fuldmægtig Kandidatoptag +45 353-32210 E-mail
Nissen, Marianne Kontorfuldmægtig Beviser, kompetenceprofiler +45 51 30 02 88 E-mail
Pedersen, Oluf Kjærgaard Specialkonsulent Studiestatistik og ledelsesinformation, dimittendundersøgelser +45 20 54 80 59 E-mail
Rønmos, Christina Kontorfuldmægtig Undervisning, international merit +45 353-35756 E-mail
Skjoldann, Emil Klint AC-fuldmægtig International koordinator +45 353-27026 E-mail
Skov, Stine AC-fuldmægtig STADS, strukturelle studieordninger, STÅ, studiestatistik +45 353-35098 E-mail
Sørensen, Bente Anette Kontorfuldmægtig Beviser, eksamen, prisopgaver +45 51 30 03 11 E-mail
Thomsen, Bente AC-fuldmægtig Kandidatoptag, genindskrivning, overflytning og studieskift +45 51 30 05 66 E-mail
Thorsen, Inger Chefkonsulent Ledelsesinformation, monitorering/aktivitetskrav, studieordninger +45 353-35984 E-mail
Vestergaard, Louise Amalie Morell Studerende Det internationale område +45 353-37093 E-mail