Ledelsessekretariatet

Chef: Mette Seistrup

Ledelsessekretariatet arbejder overordnet  med  ledelsesbetjening, varetagelse af direktionen samt en række råd og udvalg, indkøb, journal, GDPR-spørgsmål, juridisk bistand og understøttelse af strategi.   

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Adrian, Britt Holmgaard Dekansekretær Sekretær for dekan og prodekan for forskning, indkøbsansvalig, journalisering, ferie- og fraværsregistrering +4526227244 E-mail
Breum, Mathias Hegelund Fuldmægtig +4535328451 E-mail
Bünemann, Hans Emborg Chefkonsulent Sekretær for Fakultetets Ledelsesteam (FLT), fakultetets strategiarbejde, udviklingsprojekter, forskningsevaluering, policy +4526923543 E-mail
Gjellerod, Caroline Specialkonsulent Projektledelse på uddannelsesområdet +4535334038 E-mail
Lauridsen, Jette Specialkonsulent Plagiat- og andre disciplinærsager, aktindsigt, juridiske spørgsmål generelt +4535335090 E-mail
Pedersen, Jan Chefkonsulent +4528758056 E-mail
Schrøder, Lis Hanne Fuldmægtig Sekretær for prodekan for uddannelse og fakultetsdirektør, journal- og arkivansvarlig, ferie- og fraværsregistrering, sekretær for Samarbejdsudvalg... +4535328062 E-mail
Seistrup, Mette Chefkonsulent med personaleledelse Personale, økonomi, arbejdsmiljø, LTiva og LSU +4535321321 E-mail