Carsten Holt

Carsten Holt

Økonomimedarbejder

Økonomiafdelingen
Emil Holms Kanal 4
2300 København S

Kontor: 23, 23.5.36
Telefon: +45 353-35770
Telefon (Sekretariat): +4551302816
Mobil: +45 30258068
E-mail: cholt@hum.ku.dk

Arbejdsområde
Budget- og budgetopfølgning, ordinære midler: Kontaktperson for CIP og Fakultetsservice. Økonomifaglig support og rådgivning ifm. eksterne forskningsansøgninger og bevillinger: Kontaktperson for ENGEROM