Tilvalg og sidefag i Musikvidenskab – Københavns Universitet

Tilvalg på Musikvidenskab

Tilvalg på bachelorniveau

Bachelordelen af sidefaget i musikvidenskab, 45 ECTS

Bachelordelen af sidefaget giver adgang til det kandidatdelen af sidefaget på kandidatuddannelsen. 

NB. Vær opmærksom på, at du skal bestå en adgangsprøve som en forudsætning for at kunne blive optaget på sidefaget i Musikvidenskab. Der afholdes prøver i januar og maj måned. Du kan læse mere om adgangsprøven her.

 • Gymnasierettet tilvalg 1
  • Musikhistorie, analyse og musikteori (7,5 ECTS)
  • Hørelære og praktisk satsforståelse 1 (7,5 ECTS)
 • Populærmusikstudier og musikalsk antropologi (15 ECTS)
 • Teoretisk og praktisk satsforståelse 2
  • Analyse og musikteori 2 (7,5 ECTS)
  • Hørelære og praktisk satsforståelse 2 (7,5 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf).

Music/Arts Management, 30 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf). 

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på musikvidenskab eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Læs mere i studieordningen for enkeltstående BA-tilvalg på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (pdf)

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Kandidatdelen af sidefaget i musikvidenskab, 45 ECTS

 • Gymnasierettet valgfag 1 (15 ECTS)
 • Musikvidenskabeligt emne med analyse (15 ECTS)
 • Gymnasierettet valgfag 2 (15 ECTS)

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære emne (7,5 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS) 

Læs mere i studieordningen (pdf)

Music/Arts Management, 30 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf). 

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på musikvidenskab eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Læs mere i studieordningen for enkeltstående KA-tilvalg på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (pdf)

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tværgående kandidattilvalg på Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Se en oversigt over tværgående kandidattilvalg på Institut for Kunt og Kulturvidenskab.

For yderligere information om tilvalgskurserne på musikvidenskab, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.