Tilvalg og sidefag i Musikvidenskab – Københavns Universitet

Tilvalg på Musikvidenskab

Tilvalg på bachelorniveau

Gymnasierettet BA-sidefag i musikvidenskab, 45 ECTS

Det gymnasierettet BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen. 

NB. Vær opmærksom på, at du skal bestå en adgangsprøve som en forudsætning for at kunne blive optaget på sidefaget i Musikvidenskab. Der afholdes prøver i januar og maj måned. Du kan læse mere om adgangsprøven her.

Læs mere i studieordningen (pdf).

Music/Arts Management, 30 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf). 

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på musikvidenskab eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag i musikvidenskab, 45 ECTS

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af

Læs mere i studieordningen (pdf)

Music/Arts Management, 30 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf). 

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på musikvidenskab eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tværgående kandidattilvalg på Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Se en oversigt over tværgående kandidattilvalg på Institut for Kunt og Kulturvidenskab.

For yderligere information om tilvalgskurserne på musikvidenskab, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.