Kurser ved Det Humanistiske Fakultet

Læser du på en dansk uddannelsesinstitution eller på et andet fakultet på KU, kan du tage kurser eller samlede studieforløb som meritstuderende ved Det Humanistiske Fakultet.

Kursuskatalog

Den 1. maj offentliggøres kurserne for det kommende studieår i kursuskataloget. Der kan være kurser (særligt forårskurser), der først offentliggøres efter denne dato.

Find kurserne i kursuskataloget.

tilvalgssiden kan du desuden finde en liste over alle de fagretninger, der ydbyder tilvalgskurser (både studieforløb, gymnasiesidefag og enkelte kurser) og finde direkte links til kursuskataloget.

Ansøgning

Du søger kurser ved Humaniora på dette ansøgningsskema (PDF). Læs mere om ansøgningsfrister.

  • Du prioriterer dine kurser på skemaet og afleverer kun et skema.
  • I kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk, kan du se hvilket institut, der udbyder kurset. 
  • Ansøgningsskemaet og forhåndsgodkendelsen afleveres til din førsteprioritet.
  • Får du ikke plads på kurset, sender instituttet skemaet videre til næste prioritet.

Send skemaet til:

Ansøgningsfrister

Kurser i efteråret

Studerende fra Københavns Universitet Studerende fra andre universiteter
Ansøgningsfrist 1. juni 1. juni
Eftersendelse af forhåndsgodkendelse 15. august 15. juni

Kurser i foråret

Studerende fra Københavns Universitet Studerende fra andre universiteter
Ansøgningsfrist 1. december 1. december
Eftersendelse af forhåndsgodkendelse 15. januar 15. december

Forhåndsgodkendelse

For at blive indskrevet som gæstestuderende skal du have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for, at de kurser, du følger her, kan meritoverføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

Kan du ikke nå at indhente en forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen, har du mulighed for at eftersende den. Se fristerne ovenfor.

Kontakt en studievejleder ved din egen uddannelsesinstitution med spørgsmål om forhåndsgodkendelser.

Gymnasiesidefag på Det Humanistiske Fakultet

Læser du et gymnasiefag, kan du læse et gymnasiesidefag på Det Humanistiske Fakultet og derved få kompetence til at undervise ved de gymnasiale uddannelser.

Et gymnasiesidefag er en trindelt uddannelse, der består af to dele: et BA-sidefag og et KA-sidefag. Du kan læse BA-sidefag uden at læse KA-sidefag, men du kan ikke læse KA-sidefag uden at have bestået BA-sidefaget først.

Se en samlet liste over gymnasiesidafag på Det Humanistiske Fakultet.

Gymnasiesidefag for studerende fra SAMF og SCIENCE (KU)

De tre fakulteter HUM, SAMF og SCIENCE udbyder ca. 30 forskellige gymnasiesidefag, som kan give undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser.

Hvis du skal læse gymnasiesidefag på tværs af fakulteter på KU, skal du søge optagelse via dit eget fakultet (BA-delen) og Ansøgningsportalen til din kandidatuddannelse (KA-delen).

​​​​For at læse et sidefag, skal du have bestået førsteårsprøven.

​Du skal også opfylde adgangskravene. Adgangskravene til et sidefag på Københavns Universitet er de samme som til den bacheloruddannelse, sidefaget lægger sig op af. Du skal ikke have et bestemt karaktergennemsnit for at blive optaget på et sidefag.

Ansøgningsfristen på BA-sidefaget er den 1. april.

Mere information

Studerende fra SAMF kan finde information om procedurer og frister på deres uddannelseside i KUnet under menupunktet: Kurser og ophold uden for instituttet > Gymnasierettet bachelortilvalg/Sidefag

Studerende fra SCIENCE kan finde information på deres uddannelseside i KUnet under menupunktet: Brug din valgfrihed! > gymnasierettet sidefag udenfor SCIENCE