Meritstuderende på Det Humanistiske Fakultet

Læser du på en dansk uddannelsesinstitution eller på et andet fakultet på KU, kan du tage kurser eller samlede studieforløb som meritstuderende ved Det Humanistiske Fakultet.

 

Den 1. maj offentliggøres kurserne for det kommende studieår i kursuskataloget. Der kan være kurser (særligt forårskurser), der først offentliggøres efter denne dato.

Find kurserne i kursuskataloget.

tilvalgssiden kan du desuden finde en liste over alle de fagretninger, der ydbyder tilvalgskurser (både studieforløb, gymnasiesidefag og enkelte kurser) og finde direkte links til kursuskataloget.

 

 

Når du vil søge om at blive meritstuderende på et fakultet på KU, skal du som udgangspunkt sørge for, at du lever op til både de generelle adgangskrav for meritstuderende, samt de specifikke adgangskrav til det kursus eller de kurser, du ønsker at tage.

Generelle adgangskrav for meritstuderende

Hvis du ønsker at tage kurser på bachelorniveau, skal du leve op til de adgangskrav, der gælder for den bacheloruddannelse, som kurserne tilhører. Du finder adgangskravene for de enkelte uddannelser på Bacheloruddannelser – Københavns Universitet. Vælg den uddannelse, som kurset er tilknyttet, og vælg ”Adgangskrav og optagelse”. Karakterkrav gælder dog ikke for meritstuderende.

Hvis du ønsker at tage kurser på kandidatniveau, er det eneste generelle krav, at du har bestået en bacheloruddannelse.

Specifikke adgangskrav for meritstuderende

Når du som meritstuderende søger ind på et kursus, kan kurset have specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne blive tilmeldt. Hvis kurset har disse krav, finder du dem i kursusbeskrivelsen, under "Formelle krav".

Ud over de formelle krav er det vigtigt, at du også orienterer dig i kursusbeskrivelsen, hvor der muligvis vil være angivet de faglige forventninger, der vil være til, at du kan deltage aktivt og gennemføre kurset. Hvis der er faglige forventninger, finder du dem under "Anbefalede faglige forudsætninger".

Hvis kursusbeskrivelsen ikke indeholder afsnit med titlen “Formelle krav” eller “Anbefalede faglige forudsætninger”, betyder det, at der ikke er nogen specifikke krav for dette kursus.

Du finder kursusbeskrivelserne i Kursuskataloget.

 

 

Du søger om indskrivning til kurser som meritstuderende på KU ved at udfylde en af de to blanketter nedenfor. Den første blanket skal du bruge, hvis du er aktiv studerende på KU og har et login til KUnet, og den anden blanket skal du bruge, hvis du ikke er aktiv KU-studerende.

Du skal udfylde og indsende ét skema per fakultet på KU du søger ind på, så hvis du kun vil søge kurser ved Humaniora, så behøver du kun at udfylde og indsende ét skema.

 

 

Kurser i efteråret

Studerende fra Københavns Universitet Studerende fra andre universiteter
Ansøgningsfrist 1. juni 1. juni
Eftersendelse af forhåndsgodkendelse 15. august 15. august

Kurser i foråret

Studerende fra Københavns Universitet Studerende fra andre universiteter
Ansøgningsfrist 1. december 1. december
Eftersendelse af forhåndsgodkendelse 15. januar 15. januar

Sommerkurser

Studerende fra
Københavns
Universitet
Studerende
fra andre
universiteter
Ansøgningsfrist 1. december og
1. juni
1. december og
1. juni

 

 

For at blive indskrevet som meritstuderende, skal du have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for, at de kurser, du følger her, kan meritoverføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

Studerende fra KU

Du behøver ikke at sende forhåndsgodkendelsen til os. Vi tjekker op med dit hjem-fakultet, om de har forhåndsgodkendt kurset, du søger optagelse på.

Studerende fra andre universiteter

Kan du ikke nå at indhente en forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen, har du mulighed for at eftersende den. Brug blanketten nedenfor, når du skal eftersende din forhåndsgodkendelse.

Hvis du har spørgsmål om forhåndsgodkendelser, så kontakt en studievejleder ved din egen uddannelsesinstitution.

 

 

For at blive indskrevet som meritstuderende kræves det, at der er plads på det/de kurser, som du ønsker at blive tilmeldt.
Nogle kurser har et begrænset antal pladser, mens der på andre kurser er gode muligheder for at få plads.
Som meritstuderende kan du få plads på et kursus, hvis der er pladser, efter at kursets primære målgruppe (fx studerende, for hvem har kurset er obligatorisk) har fået plads.

Når du søger ind på et kursus på Det Humanistiske fakultet, hvor der er pladser tilbage, vil pladserne til meritstuderende blive fordelt efter lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser. Tidspunktet, du søger på, har derfor ikke nogen betydning for din mulighed for at få plads på kurset.

Du får svar på din ansøgning senest 15. januar eller 15. august.

 

 

Læser du et gymnasiefag, kan du læse et gymnasiesidefag på Det Humanistiske Fakultet og derved få kompetence til at undervise ved de gymnasiale uddannelser.

Et gymnasiesidefag er en trindelt uddannelse, der består af to dele: et BA-sidefag og et KA-sidefag. Du kan læse BA-sidefag uden at læse KA-sidefag, men du kan ikke læse KA-sidefag uden at have bestået BA-sidefaget først.

Se en samlet liste over gymnasiesidefag på Det Humanistiske Fakultet.

 

 

De tre fakulteter HUM, SAMF og SCIENCE udbyder ca. 30 forskellige gymnasiesidefag, som kan give undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser.

Hvis du skal læse gymnasiesidefag på tværs af fakulteter på KU, skal du søge optagelse via dit eget fakultet (BA-delen) og Ansøgningsportalen til din kandidatuddannelse (KA-delen).

​​​​For at læse et sidefag, skal du have bestået førsteårsprøven.

​Du skal også opfylde adgangskravene. Adgangskravene til et sidefag på Københavns Universitet er de samme som til den bacheloruddannelse, sidefaget lægger sig op af. Du skal ikke have et bestemt karaktergennemsnit for at blive optaget på et sidefag.

Ansøgningsfristen på BA-sidefaget er den 1. april.

Mere information

Studerende fra SAMF kan finde information om procedurer og frister på deres uddannelseside i KUnet under menupunktet: Kurser og ophold uden for instituttet > Gymnasierettet bachelortilvalg/Sidefag

Studerende fra SCIENCE kan finde information på deres uddannelseside i KUnet under menupunktet: Brug din valgfrihed! > gymnasierettet sidefag udenfor SCIENCE