Kandidattilvalg på IKK – Københavns Universitet

Tilvalg på kandidatniveau på Kunst og Kulturvidenskab

Institut for Kunst og Kulturvidenskabs kandidattilvalg indeholder en række enkeltstående tilvalg samt en samlet tilvalgspakke i Urban kultur.

De enkeltstående tværgående tilvalg Kuratering, Kulturel formidling og Kulturorganisering og -ledelse udbydes i efterårssemestret. Tilvalgspakken Urban kultur udbydes også i efterårssemestret og dets enkelte fagelementer i Urban kultur og kulturteori (15 ECTS) og Urban kulturhistorie (15 ECTS) kan også tages som enkeltstående tilvalg. Projektorienteret forløb samt tilvalget i Kulturarv kan tages i forårs- og/eller efterårssemesteret.

Urban kultur

Urban Kultur

  • Urban kultur og kulturteori (15 ECTS) 
  • Urban kulturhistorie (15 ECTS)

Se mere i studieordningen (afventer 2019-ordningen)

Kulturarv

Kulturarv - politik, digitalitet og erindring

  • Kulturarv - politik, digitalitet og erindring (15 ECTS). Samarbejde med Saxo og Institut for Informationsstudier. 

Se mere i studieordningen

Enkeltstående tværgående tilvalg

  • Kuratering (15 ECTS)
  • Kulturel formidling (15 ECTS)
  • Kulturorganisering og -ledelse (15 ECTS)
  • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
  • Urban kultur og kulturteori (15 ECTS)
  • Urban kulturhistorie (15 ECTS)

Se mere i studieordningen

Yderligere information

For yderligere information om tilvalgskurserne på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.