Kandidattilvalg på IKK – Københavns Universitet

Tilvalg på kandidatniveau på Kunst og Kulturvidenskab

Institut for Kunst og Kulturvidenskabs kandidattilvalg udbydes som samlede pakker, der består af to moduler à 15 ECTS. Modul 1 udbydes som hovedregel i efterårssemestret, og modul 2 udbydes i forårssemestret. Du kan tage begge moduler fra samme pakke eller vælge to moduler fra forskellige tilvalgspakker.

Læs mere om pladsbegrænsning og fordeling af pladser her.

Pladsbegrænsning og fordeling af pladser

Adgangskrav

Adgangskravene fremgår af KA-tilvalgenes studieordninger.

Hvem kan søge?

Tilvalgene er primært henvendt til studerende, som på deres hovedfag er indskrevet på en 2008- eller 2015-studieordning på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, men andre kan også søge. 

Fordelingen af pladser 

Der er 30 pladser på hvert kandidattilvalg pånær kandidattilvalget i Kreative Processer/Innovation, hvor der kun er 15 pladser.

Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et kandidattilvalg, kan holdet blive aflyst. I så fald vil der blive sendt besked ud om dette per mail.

På langt de fleste kandidattilvalg vil der være plads til alle ansøgere. Skulle der være flere ansøgere end pladser, vil pladserne blive fordelt efter følgende prioritering:

  1. Studerende, der allerede har fået plads på begge moduler i en KA-tilvalgpakke.
  2. Studerende på en 2008- eller 2015-studieordning på IKK, der allerede har aflagt ét modul af den kandidattilvalgspakke, der søges. NB. Vedlæg eksamensudskrift som bilag.
  3. Studerende på en 2008- eller 2015-studieordning på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, der tidligere er blevet afvist på det søgte kandidattilvalg. NB. Vedlæg dokumentation for tidligere afslag som bilag.
  4. Studerende på en 2008- eller 2015-studieordning på Instititut for Kunst og Kulturvidenskab, der ikke har søgt et kandidattilvalg før.
  5. Studerende fra andre uddannelser.

Skulle du ikke få plads på det ønskede kandidattilvalg, vil du blive kontaktet, så du kan vælge et andet kandidattilvalgtilvalg, hvis du ønsker det.

Yderligere information

For yderligere information om tilvalgskurserne på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.