Aktuelle studieordninger for Kulturarv

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:

Tilvalg

Kandidat-niveau