Aktuelle studieordninger for Lingvistik

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Tilvalg

BA-niveau

KA-niveau

Propædeutik

Læs om propædeutik i græsk og latin