Studieordninger for propædeutik i Græsk og Latin

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Propædeutik