Studieordninger for propædeutik i Græsk og Latin

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:Nedenstående ordninger gælder for studerende på fjernundervisningen indskrevet via Åbent Universitet.