Kulturhistoriske film

Fra 1991-2008 producerede Karsten Biering, lektor ved Center for Arbejderkulturstudier ved Det Humanistiske Fakultet, 22 video-dokumentarprogrammer i samarbejde med fakultetets medieafdeling.  

Emnerne i Center for Arbejderkulturstudiers videoproduktioner har koncentreret sig om teglværkshistorie og teglproduktion, det murede byggeri, færgerne på Storebælt samt småbutikker og mindre virksomheder. Mange af programmerne fortæller om forskellige typer endnu levende virksomheder, der har en lang tradition bag sig, men en uvis fremtid for sig. Dette store materiale er nu netop digitaliseret og frit tilgængeligt til gennemsyn.

Produktionerne fordeler sig på fire temaer

Teglværkshistorie og teglproduktion

Det murede byggeri

Færgerne på Storebælt

Småbutikker og mindre virksomheder