Sonny’s Auto. Et værksted på Amager

Småbutikker og -virksomheder i Danmark nr. 2.  2000 (38:00 min.).

Sonny Hansen er udlært automekaniker og driver et lille én-mands værksted ved Øresundsvej på Amager. Han har en trofast, fast kundekreds og kan reparere næsten alt til rimelige priser. Programmet viser en typisk arbejdsdag med forskellige reparationer, snak med kunder og leverandører samt prøvekørsel. Undervejs fortæller Sonny om sit liv og arbejde som selvstændig automekaniker og eneste beskæftigede på værkstedet. Kort efter optagelserne var afsluttet midt i februar 1999, måtte Sonny’s Auto flytte til en kælder på Lergravsvej i nærheden, fordi værkstedsbygningen skulle nedrives og erstattes af et moderne gårdanlæg. Nogle år senere lukkede Sonny Hansen sit værksted pga. hyppige oversvømmelser med vandskader i kælderen og blev offentligt ansat som ufaglært betjent i Kulturarvsstyrelsen.