Kirke og kvadersten. Restaureringen i Nørhå, Thy. 1996 (25:45 min.)

Nørhå kirke i Thy blev i 1995 totalrestaureret udvendigt – og senere også indvendigt. Det er en ren kvaderstenskirke fra 1200 tallet, hvor stenene var begyndt at skride ud pga. langvarig manglende vedligeholdelse af fugningen. Alle de store kvadersten skulle nedtages, nummereres og mures op igen, hvilket krævede megen indsigt i de gl. konstruktioner, håndværksmæssig erfaring og fantasi både hos restaureringsarkitekt, en lokal murermester og hans to murere, der gennem lang tid stod for det store projekt, og alle medvirker som fortællere i programmet. Vi følger arbejdet med kameraet undervejs et par meget varme dage i slutningen af august 1995, hvor dele af murværket bliver skilt ad, repareret og samlet igen.